مباحث و موضوعات

مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران

 نویسنده : دکتر پرویــز درگـــی   

امتیاز مشتریان

    برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید


نکته  مهم بعد از ورود به وبسایت آمازون کشور خود را انتخاب کنید.

مباحث و موضوعات 
مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران 


تاریخ انتشار کتاب در آمریکای شمالی: 2021

ادیشن: ادیشن سوم

تعداد صفحات :514 صفحه


  ISBN:978-1-989880-18-0 

خلاصه اثر 

 

این کتاب حاوی بیست و یک فصل و دو پیوست است. عناوین این فصلها عبارتند از :

1.       ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی از دیدگاه بازاریابی با ارائه‌ی 80 توصیه‌ی کاربردی

2.     مشتری‌نوازی با ارائه‌ی 40 توصیه‌ی کاربردی

3.     اهمیت و چگونگی تحقیقات بازاریابی با ارائه‌ی 25 توصیه‌ی کاربردی

4.     جایگاه و اهمیت ارزش در نظام بازاریابی بنگاه اقتصادی

5.     مدیریت تقاضا

6.     لزوم تدوین بیانیه‌ی مأموریت بنگاههای اقتصادی و اعتقاد به آن در عصر رقابت

7.     هرم بازاریابی (فلسفه- استراتژی- تاکتیک) با ارائه‌ی 35 توصیه‌ی کاربردی

8.     رفتار خریدار در بازارهای مصرفی و تجاری با ارائه‌ی 25 توصیه‌ی کاربردی

9.     تقسیم‌بندی بازار

10. تعیین بازار هدف در بازارهای داخلی و بین‌المللی و شیوه‌های نفوذ به بازارهای بین‌المللی

11.   موضع یابی در بازار هدف با ارائه‌ی وجوه تمایز

12. چگونگی طراحی آمیزه‌ی بازاریابی بنگاه اقتصادی

13. مدیریت محصول با ارائه‌ی 15 توصیه‌ی کاربردی

14. نام تجاری

15. ارتباط مؤثر با مشتریان از طریق بسته‌بندی و رنگ مناسب

16. بازاریابی خدمت و خدمات حمایت با ارائه‌ی 15 توصیه‌ی کاربردی

17.   قیمت‌گذاری

18. مدیریت توزیع در بازارهای مصرفی با نگرش بازار ایران

19. آسیب شناسی نمایندگیها در زنجیره‌ی ارزش آفرینی

20.   آمیزه‌ی ارتباطات و ترویج

21. تبلیغات و آسیب‌شناسی آن در بازار ایران

پیوست شماره 1: ضرورت نگرش سیستمی در نظام بازاریابی بنگاه اقتصادی

پیوست شماره 2: الگوهای رفتاری موجودات انبوه‌زی در مدیریت بعضی از مباحث در قالب توصیه های کاربردی ارائه شده اند .

در ارائه ی این توصیه ها نکات زیر مورد توجه بوده است: کاربردی باشد متناسب با شرایط بازار ایران باشد دسته بندی شده باشد از سایر علوم نظیر روانشناسی، ارتباطات، و... نیز استفاده شده باشد در انتهای کتاب نیز دو مقاله برای مدیران و کارشناسان حوزه های بازاریابی و دانشجویان عزیز به صورت پیوست آمده است که بتوانند در بهبود عملکردشان مورد استفاده قرار دهند. مفهوم بازاریابی این است که یک شرکت باید نیازها و خواستهای مشتیران یک بازار هدف کاملاً تعریف شده را بشناسد و بتواند در مقایسه با رقبا به آن مشتریان، ارزش بیشتری ارائه کند تا مقبول ایشان افتد؛ به شرطی که در بلندمدت هم برای شرکت سودآوری داشته باشد. چراکه هدفهای سه گانه ی مشترک بین تمام بنگاههای اقتصادی جهان، اصل بقا و اصل رشد و اصل سود اند. بازاریابی را مدیریت تغییر می نامند و حتی باروین بائر، بازاریابی را (عینیت) تعریف کرده است. بازاریابی یک علم بهره بردار است و از دستاوردهای سایر علوم نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، آمار، و... استفاده می کند تا نتایج عینی را برای کسب و کار فراهم آورد. تألیف این کتاب تلاشی برای نشان دادن اهمیت بازاریابی علمی در شرایط رو به گسترش بازار ایران، و چگونگی به کارگیری آن در رسیدن به هدفهای کسب و کار است. نگارنده در تدوین کتاب، افزون بر استفاده از منابع مختلف معتبر، از تجربیات علمی خویش در سمتهای مدیریت بنگاههای اقتصادی و مشاوره ی بازاریابی در شرکتهای متعدد نیز استفاده کرده است. پس از استقبال کم نظیری که از کتاب (مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران) به عمل آمد- به نحوی که در فاصله ی زمانی یکسال، 8000 نسخه ی چاپ اول و دوم آن به اتمام رسید و در اواخر سال 1385 چاپ سوم آن (همراه با اضافات) به بازار عرضه شد- برای تألیف کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران بیش از پیش راغب شدم. خدای قادر را شاکرم که این توفیق را نیز نصیبم کرد و هم اکنون کتاب در اختیار شماست .

 

در مورد دکتر پرویز درگی بیشتر بدانیم


 

  

 

اشتراک گذاری


 

دیگر آثار از این نویسنده:

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

مدیریت برند شخصی

مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی


ارتقای مهارت های شخصی 

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار

قیمت گذاری 

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی مدیریت و رهبری در کسب و کار

چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار

 مهارتهای مشتری نوازی

چهل گفتار پیرامون مشتری نوازی و ارتقای مهارت ها مشتری مداری


مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی

مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی و آموزش به خط اول فروش و ارتباط با مشتری

ارتقای مهارت های فروش

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت ها فروش 

شناخت بیماری های کسب و کار

شناخت بیماری ها و سندرم های آسیب آور به سازمان ها  و راهکارهای درمان آن سیندورم ها  

ارتقای مهارت های بازاریابی

چهل گفتار پیرامون ارتقای  مهارت ها بازاریابی