مدیریت برند شخصی

بر پایه خود مدیریتی

 نویسنده : دکتر پرویــز درگـــی   

امتیاز مشتریان

برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید


نکته  مهم بعد از ورود به وبسایت آمازون کشور خود را انتخاب کنید.

مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی


 


تاریخ انتشار کتاب در آمریکای شمالی: 2021

ادیشن: ادیشن دوم

تعداد صفحات :190 صفحه

ISBN: 978-1-989880-17-3  

خلاصه اثر  

 

اين کتاب قرار نيست جای هيچ‌کدام از آنها را بگيرد، حتماً پيشنهاد و توصيه می‌کنم ساير کتابهای حوزه‌ی برند و مديريت برند شخصی از انتشارات بازاريابی و ساير ناشران عزيز را بخوانيد، اما اين کتاب متمايز است، قطعاً کامل نيست، اما متفاوت است. من به چند مورد از تفاوتها و تمايزهای آن اشاره مي‌کنم، ساير موارد را شما در کتاب پيدا کنيد. کتاب تأکيد زيادی روی بُعد محتوايی برندسازی و برندداری شخصي دارد، به همين جهت قسمت اعظم کتاب به مباحث مديريت بر خود و خودگردانی نظير خودآگاهی، خودباوری، خودکارآمدی، خودانگيزشی و... پرداخته است و رابطه‌ی آنها را به‌عنوان مسيری کارآمد و اثربخش برای برندسازی و برندداری شخصی نشان مي‌دهد. 

همه را دوست داشته باشید مگر آنکه بی لیاقتی خود را نشان دهند

تمايز ديگر اين است که با نهايت تواضع و احترام در اين کتاب خادم اهالی بازاريابی پرويز درگی را به‌عنوان محور کتاب قرار داده‌ام و تمام تجربيات خودم را در اين مسير صادقانه در اختيار شما قرار داده‌ام. به عبارتی؛ کتاب ترکيبی از آموزش تجويزی و آموزش توصيفی است. اين کتاب مثل ساير کتابهای تأليفی‌ام با قلمی ساده و روان و با بيان خاطرات و قصه‌هايی واقعی ارائه شده است که می‌دانم بااستقبال عزيزان همراه مواجه خواهد شد.

خودمدیریتی یک استراتژی است که فرد بتواند توالی رفتار خود را حفظ کند


در مورد دکتر پرویز درگی بیشتر بدانیم


 
 

اشتراک گذاری


 

دیگر آثار از این نویسنده:

مدیریت و رهبری در کسب و کار

چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار

 مهارتهای مشتری نوازی

چهل گفتار پیرامون مشتری نوازی و ارتقای مهارت ها مشتری مداری


مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی

مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی و آموزش به خط اول فروش و ارتباط با مشتری

ارتقای مهارت های فروش

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت ها فروش 

شناخت بیماری های کسب و کار

شناخت بیماری ها و سندرم های آسیب آور به سازمان ها  و راهکارهای درمان آن سیندورم ها  

ارتقای مهارت های بازاریابی

چهل گفتار پیرامون ارتقای  مهارت ها بازاریابی    

ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار

مدیریت بازاریابی

مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران  

قیمت گذاری 

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.