مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران

  40.00 40.0 USD 40.00

  40.00

  این ترکیب وجود ندارد


  نشان دادن اهميت بازاريابي علمي در شرايط رو به گسترش بازار ايران - صحافی گالینگور یا سخت


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  تهیه از وبسایت آمازون


  امتیاز مشتری

  مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران 

  بازاريابی يک علم بهره بردار است و از دستاوردهای ساير علوم نظير جامعه شناسی، روانشناسی، آمار، و... استفاده می کند تا نتايج عينی را براي کسب و کار فراهم آورد. تأليف اين کتاب تلاشی براي نشان دادن اهميت بازاريابی علمی در شرايط رو به گسترش بازار ايران، و چگونگی به کارگيری آن در رسيدن به هدفهای کسب و کار است. نگارنده در تدوين کتاب، افزون بر استفاده از منابع مختلف معتبر، از تجربيات علمی خويش در سمتهای مديريت بنگاههای اقتصادی و مشاوره ی بازاريابی در شرکتهای متعدد نيز استفاده کرده است. پس از استقبال کم نظيري که از کتاب (مديريت فروش و فروش حضوري با نگرش بازار ايران) به عمل آمد- به نحوي که در فاصله ی زمانی يکسال، 8000 نسخه ی چاپ اول و دوم آن به اتمام رسيد و در اواخر سال 1385 چاپ سوم آن (همراه با اضافات) به بازار عرضه شد....