مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی

  25.00 25.0 USD 25.00

  25.00

  این ترکیب وجود ندارد


  این کتاب تاکید زیادی روی خودسازی دارد


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  تهیه از وبسایت آمازون


  امتیاز مشتری

  مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی

  اين کتاب قرار نيست جاي هيچ‌کدام از آنها را بگيرد، حتماً پيشنهاد و توصيه مي‌کنم ساير کتابهاي حوزه‌ي برند و مديريت برند شخصي از انتشارات بازاريابي و ساير ناشران عزيز را بخوانيد، اما اين کتاب متمايز است، قطعاً کامل نيست، اما متفاوت است. من به چند مورد از تفاوتها و تمايزهاي آن اشاره مي‌کنم، ساير موارد را شما در کتاب پيدا کنيد. کتاب تأکيد زيادي روي بُعد محتوايي برندسازي و برندداري شخصي دارد، به همين جهت قسمت اعظم کتاب به مباحث مديريت بر خود و خودگرداني نظير خودآگاهي، خودباوري، خودکارآمدي، خودانگيزشي و... پرداخته است و رابطه‌ي آنها را به‌عنوان مسيري کارآمد و اثربخش براي برندسازي و برندداري شخصي نشان مي‌دهد