اسماعیل یوردشاهیان


 اسماعیل یوردشاهیان

 


از زبان اسماعیل یوردشاهیان

دوران کودکي من با شنيدن موسيقي و شعر ها و قصه هاي زيبا و عاطفي که مادرم برايم مي گفت (و هم او بود که اولين معلم من شد و مرا با شعر و موسيقي ايران و اروپا آشنا نمود) و با افسانه ها و داستانها و شعر مردم بومي منطقه بخصوص مردم ايلات و عشاير گذشت و همين شعر ها و افسانه ها تاثير بسيار عميقي در اشعار اوليه من نهاده اند .

همه ما به معنی ومفهوم ومبنا ی علل وجودی بسياری از حالات واحساسهای خاص که هرازچند گاه به ما دست می دهند و ما را گرفتار خود مي کنند بسيار فکرکرده ايم . مثلا غم ويا شادی که عموما از لحاظ حسی ما آنهارا عنصر و پديده ای مستقل می شماريم وهميشه به علل وجودی و پديدار شدن آنها بسيار می‌انديشيم. راستی غم چيست ؟

اگر سوال زندگی و تفکر جمعی وتنهايی ما اين باشد پاسخ آن چه خواهد بود ؟!

خواهيد گفت : دگرگونی حالت وتغيير وضع وتعادل روحی و روانی در اثر بروز حادثه ای ويا از دست رفتن عنصری ، خواسته ای ، آرزويی و اميدی و. . .. .. .. . . . . . 

- اما من برای تعريف آن ، نگاه ديگری به مسئله دارم و می پرسم اگر ما جهان محيط اطرافمان را با زبان می بينيم آيا غم زبان است ؟يا مفهومی است که دردرون زبان اتفاق افتاده و پديدار می شود . 

اگر اين معنی وتعريف را بپذيريم در اين صورت اين پرسش دوباره طرح می شود که غم را چه می توان گفت ؟ اگر بخواهيم تعريف کنيم. غم را چه تعريفی می توان کرد ؟

آيا بروز غم در اثر تحولی است که در شناخت ما روی می دهد و اين تحول در پی اتفاقی ، حادثه ای ويا شنيدن آوازی و يا نوای موسيقی خاصی ويا تکرار ويادآوری خاطره ای و . . که کلا بعنوان پديده های تاثيرگذار نام برده می شوند ايجاد می شود؟ . يعنی باعث تغيير حالت روحی و روانی در اثر تغيير شناخت ما می شود؟ . اما اين تغيير در شناخت که موجب تغيير وتحول در درون ما و بروز حسهايی می شود که بيشتر مفهومی هستند آيا معرفت ما را هم دچار تغيير می سازند ؟ 
درباره استاد اسماعیل یوردشاهیان از زبان خودشان

 نام: اسماعیل یوردشاهیان ( ا ی اورمیا )

تاریخ تولد : 5/1/1334

محل تولد : ارومیه - ایران

تحصیلات:

 فوق لیسانس : فرهنگ وتمدن

دکترا : پژوهشی روانشناسی اجتماعی – سیون  . سوئیس

اسماعيل يوردشاهيان شاعر ونویسنده وپژوهشگر  هم روز گار ماست . او  در سال 1334 در اورميه به دنيا آمده. تحصيلاتش را در فرهنگ و تمدن  وروانشناسی اجتماعی به پايان رسانده اکنون ساکن زادگاهش اورميه و در دانشگاه های آن مشغول پژوهش و تدريس است. و همکار دانشگاه ها و نهادهای بین الملی پژوهشی است

از يوردشاهيان تاکنون کتابها و مقالات متعددی در زمينه شعر، رمان و پژوهشهای فرهنگی، فلسفه و زبان و جامعه شناسی منتشر شده است . تا کنون علاوه بر اثر درماتیک و معروف او (اورمیای بنفش) که بعنوان یک اثر اپرایی مدرن  به زبانهای انگلیسی ، فرانسه والمانی ترجمه و در وین اجرا شده است .  دو رمان رمان معروف او (آن جا که زاده شدم) به انگلیسی وفرانسه ترجمه شده و در ماه دسامبر در امریکا توسط انتشارات پیج منتشر خواهد شد و رمان (سامانچی قیزی) – دختر کاه فروش او به المانی ترجمه وبه زودی در سوئیس منتشر خواهد شد و مجموعه  ای از اشعار او توسط خانم طاهره میزایی با نام (در کوچه های شاید)  به ترکیه استانبولی ترجمه وبه زودی  در انکارا چاپ  و منتشر شده است . در  فروردین و خرداد وشهریور اسال 1400   رمان  مهم (باغ  غبار) و  اثر فلسفی او زبان  ذهن ومعنا  توسط انتشارات مروارید و مجموعه شعر (پستچی باران) و مجموعه داستان ( با من از نرگسها بگو) و  چاپ دوم (اورمیای بنفش) او توسط نشر سیب سرخ چاپ و  منشر شده است . اسماعیل یوردشاهیان شاعر ونویسنده و پژوهشگر انسان گرا ست او  علاوه بر تدریس در دانشگاه های مختلف همکار و عضو پژوهشی چندین نهاد بین المللی است و در بیش از 27 کنفرانس بین مللی  بعنوان سخن ران شرکت داشته و 47 مقاله ی علمی وپژوهشی او در مجلات ونهاد های بین چاپ ومنتشر شده است 


 یوردشاهیان شاعر ونویسنده ای انسانگرا و نوشته های او در فضای حسی ومفهومی دگرسان شکل می گیرند و همه تحت تاثیر قرار می دهند 


آثار او

✔️ شعر

1.  نيار – 1349. انزلی - اورميه

2.  کوزه –1350. نشر مجله سخن- تهران

3.  مرثيه های کولی- 1353، نشر مجله سخن- تهران

4.  خيمه درپائيز- 1369، نشر رودکی- اورميه

5.  آبی در آشوب - 1370، نشر رودکی- اورميه

6.  ترانه آبی - 1378، نشر يوشج- تهران

7.  اورميای بنفش - 1379، نشر يوشج- تهران

8.  در ويرانی صبح - 1381، نشرقصيده سرا- تهران

9.  چيزی به خواب زمين نمانده است- 1382،نشرقصيده سرا- تهران

10.  آوازهای اروميا نشر فرزان روز 1385

11.  هوای بی قرار

12.  کسی با پائیز می رود

13.  یاسمن در باد   انتشارات نگاه 1392 تهران ایران

14.  شب بوی سرخ

15.  کلمه ای گم شده  بود ( در انتظار چاپ)

16.  مادرم زنی ریبا بود ( در انتظار چاپ )

17.  اسمش را از سارها گرفته بود (  در انتظار چاپ

✔️   رُمان

1.  خزان- 1377 نشر قصيده سرا- تهران

2.  آن جا که زاده شدم نشر فرزان روز چاپ اول 1384وچاپ دوم 1392

3.  سامانچی قیزی ( دختر کاه فروش ) نشر فرزان روز 1392

4.  رای ورعنا  نشر عطایی  بهار 1393

5.  شکار آهوان به شامگاه ( اماده برای چاپ)

6.  دلباختگان بی نام شهر من  ( آماده برای چاپ)

7.  نجوای نا تمام ادل

8.  باغ غبار 

✔️   مجموعه داستان

1-   مسافر باغ سیب نشر قصیده سرا 1382

2-   با من از نرگسها بگو   - تهران نشر سیب سرخ 5/3/1400

✔️    پژوهش

1.  تبارشناسی قومی و حيات ملی– 1380 نشر فرزان روز- تهران

2.  مبانی حسی زبان و شعر  نشر فرزان روز 1384

3.  چهل و هشت مقاله علمی وتحقیقی منتشر شده در مجلات علمی  وتخصصی و  کنفرانسهای بین المللی

 


نویسنده رمان بسیار زیبای نجوای ناتمام

 

 


وب سایت  :                                            https://www.yourdshah.com

ایمیل :                                                es_yourdshah@yahoo.com

تلفن محل کار  :                                                   009833440137 

موبایل:                                                                           00989143416391کتابهای انتشار یافته از این استاد

در این وبسایت

نجوای ناتمام


 رمان 

آب ها مرا می برند

 
رمان 

دلباختگان بی نام شهر من

 رمان 

La Complaint Inchevee

Roman