آب ها مرا می برند


 رمان درام، عشقی، و جنگ  

 نویسنده :  اسماعیل یوردشاهیان  

امتیاز مشتریان

               برای تهیه کتاب از  آمازون  اینجا را کلیک کنید.تهیه کتاب از وبسایت ما


 

آب ها مرا می برند


 عشق، درام  و جنگ

رمان  با ساختاری مدرن، لایه به لایه ی وآبستره


تاریخ انتشار کتاب:2022

 

تعداد صفحات :128 صفحه


نثارجان باختگان ، گمشدگان ، مجروحان وهمه آسیب دیدگان از جنگ.نثار همه آنهایی که مخالف جنگ هستند وآرزو دارند که ای کاش جنگ نبود.نثارهمه آنهایی که می اندیشند وامید آن را دارند که روزی کلمه و واژه جنگ از فرهنگ لغات تمام زبانها حذف شودوجهان عاری از تمام کلمات ولغتها ومفهومهای خشونت آمیز وویران کننده و غم انگیز شود.نثار همه آنهایی که به مهر ومهربانی وعشق می اندیشند واندیشه زیبا یا همان رای رعنا دارند.و نثار عشق که نا نوشته مانده استمن نوشتم اما باز نا نوشته ماند.
تهیه از وبسایت آمازون


   

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.