معجزه سلول 

The Miracle of Cell

نویسنده: مایکل دانتون


 مترجم:  اعظم خرام

امتیاز مشتریان

 خــــرید 


 معجزه سلول


نویسنده: میکل دانتون

                                                                    

مترجم: اعظم خرام

 

معرفی کتاب بی نظیر معجزه سلول

  معجزه سلول (سری گونه های ممتاز)هدف اصلی من از نگارش مجموعه‌ی گونه‌های ممتاز ارایه شواهد و مدارکی مبنی بر اثبات این حقیقت است که طبیعت به طرز منحصربه فردی برای حیات، به گونه ای که در حال حاضر وجود دارد، متناسب و تنظیم شده است و این تناسب نه تنها مختص سلولهایی است که بر پایه ی کربن اند بلکه برای تداوم بقای زیستی ما هم است و در نتیجه نشان می دهد نه تنها کیهان زیست محور است بلکه حتی صرف نظر از اینکه چه قدر ممکن است این نظر از مد افتاده به نظر برسد، می توان گفت انسان محور نیز است.


      برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاه    This book Is Written in English language & Published in Norton Institute

Link of the original book:


 
The Miracle of the Cell – Discovery Institute Press
اشتراک گذاری