Michael DentonMichael Denton

درباره ی نویسنده

پروفسور مایکل دنتون، متولد 25 اوت 1943 ، عضو ارشد مرکز علوم و فرهنگ موسسه ی دیسکاوری (Center for Science and Culture :Discovery Institute) است. او سال 1969 مدرک پزشکی خود را از دانشگاه بریستول ( University of Bristol) دریافت کرد،سال 1974 از کالج کینگ لندن  (King College ) دکترای بیوشیمی گرفت و از سال 1990 تا 2005 عضو ارشد مرکز تحقیقاتی دانشگاه اوتاگو  (University of Otago) و محقق علمی در زمینه ی بیماری های ژنتیکی چشم بود.

مایکل دنتون سال 2016 کتاب تکامل: نظریهای همچنان در بحران  (Evolution: Still a Theory in Crisis)  را منتشر و در آن نقد روشمندی بر داروینیسم و نوداروینیسم ارایه کرد. او از لحاظ اعتقادی آگنوستیک(ندانم انگار ) لاادري است اما در عین حال با نظریه پردازان طراحی هوشمند  همکاری نزدیکی دارد.

نظریه طراحی هوشمند نظریهای است که بر اساس آن موجودات زنده و ویژگیهای خاصی از جهان تنها به وسیله ی یک طراح هوشمند قابل توضیح اند. گرچه طرفداران این نظریه تکامل را به عنوان تغییرات تدریجی موجودات زنده در طول زمان قبول دارند، با انتخاب طبیعی که این تغییرات را غیرهوشمند و ناخواسته می‌داند مخالف‌اند. آنها استدلال می‌کنند

 وی شواهد علمی و برهان های ریاضی موید این ادعا است که عاملی هوشمند جهان را ساخته است. از طرفداران این نظریه می‌توان به ویلیام دمبسکی، استیون میر و مایکل بیهی اشاره کرد. و همواره از نظرات غیرتکاملی استقبال می‌کند. از دیگر کتاب های عبارتند از 

- سرنوشت طبیعت (Nature’s destiny )

- شگفتی آب  (The Wonder of water)

-  آتشساز  (Fire maker )

- فرزندان نور (Children of the light )

 کتابی که در این انتشارات ترجمه شده است  اثر دیگری از دکتر دنتون است که سال 2020 توسط انتشارات دیسکاوری منتشر شده است.

Michael Denton | Discovery Institute


     برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید


This book Is Written in English language & Published in Discovery Institute

Link of the original book:


 


 

The Miracle of the Cell – Discovery Institute Press