فیزیک و اصول ریاضی جهان


فلسفه و فیزیک

  به قلم : قیصر خسروان  

امتیاز مشتریان


خــــرید 

فیزیک و اصول ریاضی جهان

نوشته قیصر خسروان

 

معرفی کتاب 

فیزیک و اصول ریاضی جهان


اثر پیش رو حاوی چند باور نویسنده نسبت به موضوع های کلان فیزیک کیهانی از جمله نور و فضا و نیروهای بنیادین است . در این کتاب هر چند نگرش و نگارشی نو نسبت به این چند موضوع ارائه می شود ولی نویسنده نهایت تلاش را دارد تا استدلالی منطقی برای اثبات آن ها ارائه شود و فلسفه یی روشن پشتیبان آن ها باشد .

از آن جایی که نویسنده از یک بستر فلسفی به جانب فیزیک آمده است. نگرش و نگارش این کتاب اساساً متکی بر استدلال است و نویسنده به جز چند مورد انگشت شمار به جانب فرمول و فرمول سازی رفته است. هر چند که فلسفه و فیزیک به غایت سخت و پیچیده هستند اما نهایت قابل فهم و روان است.


 از زبان قیصر خسروان:

" برای یک تز خوب شاخصه های فراوانی بر شمار می‌شود. اما من تمامی این شاخصه ها را در دو ویژگی جمع آوری می‌کنم. نخست سادگی و دوم استدلال های روشن و منطقی شاخصه‌های اصلی و اساسی برای یک تز خوب هستند.

بر همین اساس در این کتاب و در دیگر کتاب ها و مقالاتم تمامی تلاشم متوجه ی این مهم بوده تا این دو اصل اساسی را در نگارش رعایت کنم و اثری در اختیار مخاطبم قرار دهم که هم قابل فهم باشد و هم براساس استدلال های علمی و منطقی استوار شده باشد."


خلاصه از کتاب فیزیک و اصول ریاضی جهان:

ستاره‌یی را در نظر داشته باشید که هزار بار از خورشید ما بزرگ‌تر باشد. این ستاره در تمامی مراتب از جمله تولید گرما و نور و میدان از خورشید ما پر توان‌تر است. پس بدون شک منبع پمپاژ هر چه پر توان‌تر باشد خواهد توانست ذرات فوتون را با شتاب بیش تری به بیرون پرتاب کند. هر جسمی جرم دارد و هر جرمی وزن. نور از ذرات فوتون تشکیل شده و فوتون ها جسم هستند و اگر فوتون جسم نبود نمی‌توانست عنوان ذره را به خود بگیرد و چون فوتون جسم دارد جرم هم خواهد داشت و چون جرم دارد وزن هم خواهد داشت. این وزن بسیار بسیار اندک است اما روزی انسان خواهد توانست این وزن را بدست آورد و همگان درخواهند یافت فوتون بی وزن نیست.

 
 

برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید


  خرید از آمازون 

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاه


اشتراک گذاری