قیصر خسروان


 قیصر خسروان

 


از زبان قیصر خسروان:

متولد ۱۰ اسفند ماه ِ ۱۳۵۵ هستم . اما به دلایلی شناسنامه یی که دارای تاریخ تولد  ۴ آبان ماه ِ ۱۳۵۴ است برای من در نظر گرفته شد . 

در سال ۱۳۷۶ با انبوهی پرسش که چند سالی با خود حمل می کردم به فلسفه روی آوردم . هر چند بعدا دریافتم فلسفه پاسخ هایی که در چنته دارد مرا خُرسند نمی سازند ولی هم چنین دریافتم خود می توانم در چهارچوب فلسفه برای پرسش هايم پاسخ بيافرينم . پس به صورت جدی و هدف مند به فلسفه پرداختم . در سال ۱۳۸۳ کتاب " سیکل مشا و افول فلسفه " از من به چاپ رسید . با آغاز سال ۱۳۸۶ با روزنامه ی اعتماد وارد فعالیت شدم و مقاله ها و دیدگاهای فلسفی و فلسفه ی سیاسی خود را در این روزنامه به چاپ می رساندم . هم چنین به همراه روزنامه ی اعتماد با روزنامه های اعتماد ملی و شرق و مردم سالاری هم همکاری داشتم  . 

رفته رفته موضوع " هستی شناسی ِ " فلسفه مرا به جانب فیزیک رهنمون شد . بر همین راستا در سال ۱۳۸۷ آگاهانه و هدف مند فیزیک را نيز به عنوان یکی از دانش ها و ارکان اصلی زندگی علمی ام در کنار فلسفه برگزیدم . سال ۱۳۸۸ کتاب " فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی " توسط نشر پایان از من به چاپ رسید . این کتاب به چاپ های مجدد رسید و اکنون در صدد چاپ پنجم آن هستیم . 

با آغاز دهه ی ۹۰ خورشيدی تغییری اساسی در سبک نگارشم بوجود آوردم و سبک گفت و گو را برای نگارش آثار فلسفی ام برگزیدم . البته هنوز در این چهارچوب اثری  به چاپ نرسانده ام . هم چنین با آغاز دهه ی ۹۰ خورشيدی به علت شکل گیری باورهایی در حوزه ی کلان فیزیک و فیزیک کیهانی در وجودم به نگارش فیزیک نیز روی آوردم . اما نزدیک به یک دهه نیاز بود تا آن باورها غربال شوند و حاصل آن ها درو شود . 

 

قیصر خسروان

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱کتاب قیصر خسروان در انتشارات ما


 


درباره قیصر خسروان:

قیصر خسروان نام اصلی او نیست و تخلص کاری اوست. نام اصلی او کللی است و از این فیلسوف و نویسنده بیشتر از 10 کتاب و صدها مقاله منتشر شده است.