درباره قیصر خسروان:

قیصر خسروان نام اصلی او نیست و تخلص کاری اوست. نام اصلی او کللی است و از این فیلسوف و نویسنده بیشتر از 10 کتاب و صدها مقاله منتشر شده است.