پرواز به قفس


 رمان عشقی، درام رئال و سورئال 

 نویسنده : سیما کیانی 

امتیاز مشتریان

               برای تهیه کتاب از  آمازون  اینجا را کلیک کنید.تهیه کتاب از وبسایت ما


 

پرواز به قفس


 

 

سیما کیانیاز زبان سیما کیانی

آرزو میکردم و ایکاش این داستان واقعی نبود، اما متاسفانه تمامی صحنه‌های خشونت با جزئیاتش به طرزی ناراحت کننده اتفاق افتاده است.

داستان تلخ و غم انگیز زندگی دختری جوان که به خاطر عشق سرزمین مادری اش را ترک می‌کند، اما ناگهان درمانده به تاریکی می افتد.


در جایی که غربت نام داشت پرنده اسیر قفسی شد که هیچکس جز خودش نتوانست در رهایی کمکش کند. داستانی تکان دهنده اما بسیار گیرا و آموزنده .....


         


 هدف از نگارش این کتاب به تصویر کشیدن خشونتهای پنهان علیه زنان است

که متأسفانه در بسیاری از جوامع پیشرفته و حتی از جانب اشخاص

تحصیل کرده نیز صورت می‌گیرد. به امید روزی که دست مردان فقط و فقط به

قصد نوازش روی زنان بلند شود نه برای تنبیه و خشونت. آمین
 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.