مجموعه اشعار نیمه پنهان من


دلنوشته های نیکتا کشاورز در غالب شعر

سروینده : نیکتا کشاورز

امتیاز مشتریان


 خــــرید 
نیکتا کشاورز

معرفی مجموعه اشعار نیمه پنهان من

 
سراینده نیکتا کشاورز

 
آن چه تا کنون در دل پنهان داشته ام تقدیم به آنهایی که دوستشان دارم  


 برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید

 خرید از آمازون  

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاهاز زبان سراینده

این برگ را روزی روی زمین پیدا کردم 

ماننده همه ما یک نیمه خسته دارد و یک نیم سر حال 
بسیاری از ما نیمه خسته خود را پنهان می کنیم که اطرافیانمان را خوشحال ببینم، بسیاری از ما در خود می ریزیم و خود زرد می شویم. این برگ بخوبی شخصیت بسیاری از انسانها را نشان می دهد. در خزان و سرما چگونه می شود که نیمی از خود را سبز نگه داشته است. آن برگ را آن روز به خانه آوردم و ساعت ها مرا به فکر فرو برد.
اشتراک گذاری