ببخشید! دست خط بابا خوب نیست. 

نامه‌هایی به فرزندانم و تمام فرزندان جهان  

 برای آﮔﺎه ﮐﺮدن آن‌ها از ﺧﻮب و ﺑﺪ زﻧﺪﮔﯽ

انسان، خانواده، سیاست،آینده، محیط زیست، حقوق بشر


به قلم :سیامک راستین 

امتیاز مشتریان


خــــرید 

ببخشید! دست خط بابا خوب نیست به قلم سیامک راستین 


معرفی کتاب 


ببخشید ! دست خط بابا خوب نیست 

عامل عمده اتفاقات ناخوشایند این روزها، نوع رفتار ما انسانهاست. بی توجهی به آینده و عواقب ناشی از رفتار بیخردانه در پایین ترین سطح جامعه یعنی خانواده تا بالاترین سطح آن که در تعیین سیاست های کلان حکومتی موثر است، منجر به بروز اتفاقهایی می شود که اغلب آنها به سادگی قابل جبران نخواهند بود و البته راه کار عملی برای برون رفت از این مشکلات هم تنها با نقد و محکوم کردن این قبیل رفتارها، به دست نمی آید.دنیای ما امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض سقوط قرارگرفته است. راهکار امروز جامعه بشری در مقابله با نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در نقاط مختلف این جهان چیست؟ امروز که آلودگی های زیست محیطی در سطح جهان، زندگی بشر را تهدید می کند، جامعه بشری چه راهکاری برای مقابله با این تهدید پیش رو دارد؟ سیاست امروز دولت‌ها در مقابله با این حوادث و شرایط وخیم جهانی، چقدر بر کاهش چشمگیر این فجایع موُثر بوده است؟! وجود این همه سازمان و نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و محیط زیست در نقاط مختلف جهان، چه مقدار در کاهش آلودگی ها یا بهبود وضعیت حقوق بشر در سرتاسر جهان، اثرگذار بوده است؟!در این کتاب، به تنها راهکار موُثر برای برون رفت از این شرایط وخیم فعلی، پرداخته می شود. راهکاری که البته برای بسیاری از صاحبان قدرت، شاید خوشایند نباشد.

 


خرید از فروشگاه

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید
مطالب مهم کتاب:

 

  هدف  از خلقت انسان

  زﻧﺪﮔﯽ از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ

روح

دین چیست

انسان و مقوله دین

کنترل رفتارهای هیجانی

آینده بشریت 

قدرت انسان در برابر طبیعت

چگونه می توان فرهنگ را اصلاح کرد؟

مبحث آزادی انسان

چگونه می توان ایران را آباد کرد؟

نحوه حاکمیت جهان 

ملت امام حسین!

انگار خدا ما را رها کرده است....

حرام زاده کیست؟

کتاب آیات شیطانی

 

 
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.