گندم‌زار  

هایــــکو

 قیصر خسروان 


امتیاز مشتریان


خــــرید 

گندم زارقیصر خسروان

معرفی کتاب گندم زار 


گندم زار شامل 240 هایکو است که با دقت و وسواس خاصی توسط قیصر خسروان نگاشته شده است. درزیبایی هر چه تمام تر کلامی که از دل برمی آید در سادگی و تخلص سروده شده اند.هایکو درک زیبایی از هستی و فضای پیرامون را ترسیم می کند و هایکو کوتاه ترین شعر جهان محسوب می شودهایکو مجال یکه تازی و میدان داری را بر سراینده بسیار تنگ می کند. هرچند هایکو صنایع ادبی که در چکامه ی سنتی و کلاسیک و مدرن جهان وجود دارد را از دست و پای سراینده می گشاید اما اجازه ی به کارگیری حروف و واژگان را آن چنان اندک می سازد که به خودی خود به کارگیری صنایع ادبی به مرز محال نزدیک می شود و حتی خودِ سرودن به جایگاه محال تکیه می زند. اگر بگوییم سخت ترین سبک سرودن در جهان هایکو است سخنی بی راه نگفته ایم. قانون هایکو به ما می گوید که سراینده در سه سطر و هفده حرف چکامه یی بسراید که نخست متکی به طبیعت باشد و سپس عاری از صنایع ادبی بوده و در آن تصویرسازی انجام شود و احساسات سراینده در آن وارد نباشد و هم چنان دارای مفهوم و معنا باشد.


خرید از فروشگاه

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

  خرید از آمازون 

برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید


توضیحات کتاب   تاریخ نشر در کانادا: می  2023
تعداد صفحات : 250
مشخصات کتاب: صحافی مقوایی سایز رقعی
موضوع : عرفان/ شعر /هایکو
شابک : 9781990760211  
طراح جلد: واحد طراحی KPH
پدید آورنده: قیصر خسروان 
زیر نویس عنوان: هایکو
عنوان: گندم زار
سریال کتاب: 2345100136
 هایکو

آزادی 

را دان چو 

خدا