یک بار برای همیشه زندگی کنید 


آموزشی، انگیزشی، خودباوری و شکوه ساختن

به قلم :عباس عظمتی

امتیاز مشتریان


  خــــرید 

یکبار برای همیشه زندگی کنید  عباس عظمتی

اولین کتاب و تنهاترین کتاب در سطح کل جهان، در حوزه روانشناسی موفقیت می باشد که بیش از دویست و پنجاه سوال را مطرح می کند و این سوالات به سه شرایط مهم و تاثیرگذار هر انسانی اشاره می کند. این سه شرایط عبارتند از گذشته ،لحظه حال ،آینده... هر انسانی می تواند به راحتی با جواب دادن به این سوالات مهم زندگی ساز، به نقطه ضعف و قوت خود پی برده و به راحتی می تواند گمشده واقعی خود را برای ادامه حیات و شروع فصل تازه و متفاوتی از گذشته در مسیر زندگی و شرایط کاری خود واقعی را پیدا کرده تا به کمال آرامش و اطمینان و اهمیت، امنیت درونی و بیرونی خود برسد.بخش بزرگی از رویدادها و پدیده های آگاهی و ناآگاهی که ما را در میان گرفته اند بیرون از اراده و کنترل ما هستند اما واکنش به همه رویدادها آگاهی ها و غفلت ها به اراده و کنترل ما بستگی دارد بنابراین می توان گفت که راز بزرگ موفقیت بلند شدن و رهاسازی زانوهای غم بغل کرده به نیک فرجامی و بد فرجامی شادی و ناشادمانی توسعه و رشد عقب ماندگی خود انسان]ها به چگونگی واکنش]ها به عوامل آگاهی و بیرونی ما نهفته است از سوی دیگری واکنش و شروع زندگی جدید و تولد دوباره به مجموعه رفتار ها و عملکردها در شرایط کار و زندگی از آگاهی و باورهایمان سرچشمه می گیرد اگر با ارزیابی و باز ارزیابی مدام آگاهی و باورهایمان بتوانیم با تجربه خود آنها را بشناسیم در راستای بهبود بهتر زندگی کردن تغییر جهت داده و شهامت شروع فصل تازه]ای از زندگی را داشته  باشیم به درستی که گام های اساسی و پایداری در راه بهتر زیستن یک انسان و رسیدن به آرامش و اطمینان خویشتن خود و حتی دیگران برداشت ایم.


  برا ی افرادی که تشنه موفقیت و کشف خویشتن در میسر زندگی و عبور از سیلاب مشکلات هستند

برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک

خرید از فروشگاه


اشتراک گذاری ​ ​ ​ ​ ​ ​  
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.