مجموعه اشعار  رقص کلمه

جلد اول

 

سراینده: الهه سلیمی 

امتیاز مشتریان


 خــــرید 


 معرفی مجموعه اشعار رقص کلمه جلد اول

 

از دل برآمده، امید که بر دل نشیند. آخر بی‌دل حیات میسر نیست! 

دمی با شما

اشعاری که می خوانید دل نوشته است!

از دل برآمده ، امید که بر دل نشیند آخر بی دل حیات میسر نیست !

شادی در غم و غم در شادی پنهان است زان رو تقدم و تاخری بر یکدیگر ندارند!

همه آنها جوششی بوده و تصمیم به ثبتشان نداشته ام!

هر کدامشان را مدتی زندگی کرده ام!

برخی را چونان پیرِ کلان سالی که از شدت اندوه غروب را به تماشای  نشیند ، نوشتم !

برخی را چون آدم بزرگ ها زیر نور ماهتاب و  دست در دست یار ، نوشتم!

و برخی را چونان دخترکِ شادِ  پنج ساله ای که از فرط شادی روی برگ های پاییز و برف زمستان می دود، نوشته امجلد اولبرای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید

 خرید از آمازون  

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاه


اشتراک گذاری