رقص کلمه

  9.99 9.99 USD 9.99

  9.99

  این ترکیب وجود ندارد


  مجموعه اشعار


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  تهیه از وبسایت آمازون

  نظرات مشتریان


  زبان کتاب : فارسی
  شابک کتاب
  :3-43-990760-1-978 

  نوع کتاب: صحافی مقوایی 
  تعداد صفحات:42
  تاریخ انتشار در کانادا :2022
   

  اندازه : 5.83x  0.38 x 8.27 h اینچ


  توضیحات کتاب

  اشعاری که می خوانید دل نوشته است!

  از دل برآمده ، امید که بر دل نشیند آخر بی دل حیات میسر نیست!

  شادی در غم و غم در شادی پنهان است زان رو تقدم و تاخری بر یکدیگر ندارند!

  همه آنها جوششی بوده و تصمیم به ثبتشان نداشته ام!

  هر کدامشان را مدتی زندگی کرده ام!

  بیشتر بدانیم