خوشبتختی از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است.

سه زبانه ( فارسی - انگلیسی - فرانسه )

خیانت چرا و چه زمانی اتفاق می افتد؟

دکتر بهنوش حامد - روانشناس سلامت

امتیاز مشتریان


  خــــرید 

خوشبختی از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر استدکتر بهنوش حامدعلی

خیانت چرا اتفاق می افتد؟

درکدام مرحله از رابطه خیانت رخ می دهد؟

فازهای یک رابطه عاطفی را بشناسید


معرفی کتاب


این کتاب در باره مراحل یک رابطه عاطفی نوشته شده و هدف نویسنده، آگاه سازی طرفین رابطه نسبت به احساسات و هیجاناتی ست که در اثر فعل و انفعالات شیمیایی سیستم عصبی مغز، رخ می دهد و رفتار فرد را مورد تاثیر قرار میدهد. با آگاهی از این هیجانات در مراحل مختلف رابطه، فرد توانایی کنترل هیجانات خود را تا حدی بدست می آورد. هدف نهایی نویسنده جلوگیری از رخداد فجایع اجتماعی مانند خودکشی و دگرکشی و خودسوزی و .... است که با جلوگیری از این فجایع تا حد زیادی افراد جامعه می توانند از روابط خود بیشتر لذت برده ودر آسایش و آرامش بیشتری کنار هم زندگی کنند. 

 

خرید از آمازون آمریکا 

خرید از آمازون  کانادا  

خرید از فروشگاه


با خواندن این کتاب، آگاهی در باره مراحل یک رابطه عاطفی را بالا ببرید تا بتوانید مشکلات پیش آمده در رابطه عاطفی خود را حل و یا از آنه جلوگیری کنید.

با شناخت مراحل یک رابطه عاشقانه می توان آگاهی و شناخت بیشتری

 روی رابطه عاشقانه خود داشت و از فروپاشی عشق  و یا کمرنگ شدن آن

 و به دنبال آن مشکلات جدی خانوادگی،  روحی و جسمی

و اقتصادی و فجایع  اجتماعی جلوگیری کرد.

سه ادیشن در یک جلد

 این کتاب در سه زبان در یک جلد ارایه شده است 

فهرست مطالب 

 مرحله  اول رابطه  ( فاز قرارملاقات های اولیه )

مرحله دوم رابطه ( فاز عشق ودلبستگی)

مرحله سوم رابطه ( فاز واقعیت ها )

مرحله چهارم رابطه ( فاز تعهد و دلبستگی ) 

مرحله پنجم رابطه ( فاز فرسودگی )

چرا خیانت رخ می دهد

خوشبختی چیست و کجاست

سرانجام رابطه ای که برمبنای احساس و علاقه است

سرانجام رابطه ای برمبنای مادیات، موقعیت اجتماعی و......است

 

خرید از آمازون آمریکا 

خرید از آمازون  کانادا  

خرید از فروشگاهFrench

 

EnglishFarsi