شناخت بیماری های کار و کسب

  25.00 25.0 USD 25.00

  25.00

  این ترکیب وجود ندارد


  توجه به نشانه های سندروم های سازمانی و درمان آنها


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  خلاصه ای از کتاب:


  آسيب‌شناسی مسائل و موضوعات مختلف سازمان، يک ضرورت است. اين ضرورت را کارشناسان و متخصصان سازمانی درک و در قالب چارچوبی استعاری با نام سندرم يا اختلال سازمانی تدوين کرده‌اند. سندرم آميزه‌ای از علائم و نشانه‌ها است که در کل اختلالی خاص را پديد میآورند. بايد دانست که هر سازمانی در برخی مقاطع ممکن است همچون موجودی زنده دچار مجموعه‌ای از معضلات سازمانی يا اصطلاحاً سندرمهای سازمانی شود. هدف از کتاب حاضر آن است که مديران هم به "نشانه‌ها" به‌عنوان علائم هشداردهنده توجه کنند، و هم بدانند با ديدن اين علائم و نشانه‌ها، قرار است در آينده‌ی نزديک شاهد چه رويدادهايی در سازمان باشند

  Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.