کیانا ۲

  24.99 24.990000000000002 USD 24.99

  24.99

  این ترکیب وجود ندارد


  کتاب کیانا 2 کتابچه یادداشت احساسات، نظرات و اقدامات جهت استفاده بهتر از کتاب وقتی شیرین زبون شدی. کتابچه کیانا 2 برای والدین یک گنجینه عالی برای والدین خواهد بود.


  Free Shipping with $50 or more Purchase   کیانا 2 

  کتابچه یاداشت اقدامات، نظرات و احساسات 

  جهت استفاده بهتر از کتاب "وقتی شیرین زبون شدی" از سه سالگی تا شش سالگی کودک 

  طرز کار با کیانا ۲:

  کیانا ۲ و یا  کتابچه یادداشت احساسات، نظرات و اقدامات در کنار کتاب وقتی شیرین زبون شدی معنی پیدا می‌کند. اگر هنوز این کتاب را نخوانده‌اید به شما پیشنهاد می‌کنم که ابتدا آن کتاب را بخوانید. در کتاب “وقتی شیرین زبون شدی” در هر فصل کتاب مطلبی تازه و راهکارهای مدرن فرزند پروری مناسب با کودک کودک ۳ ساله تا ۶ ساله را می‌خوانیدبهترین کار خواندن هر فصل و برگشتن به کیانا و ثبت نظرات و اقدامات است. گاهی اوقات راهی که کتاب پیشنهاد می‌کند با راهی که ما می‌رویم یکی است و گاهی بسیار متفاوت.......

  بیشتر بدانیم

  ر