کیانا ۱

  24.99 24.990000000000002 USD 24.99

  24.99

  این ترکیب وجود ندارد


  کیانا و یا کتابچه احساسات، نظرات و اقدامات، یک کتابچه بسیار کاربردی است که با کتاب " وقتی بدنیا آمدی" می توانیم استفاده کنیم.


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  تهیه از وبسایت آمازون


  کتابچه یادداشت اقدامات، نظرات و احساسات 

  کیانا ۱ و یا کتابچه یادداشت احساسات، نظرات و اقدامات در کنار کتاب “وقتی به دنیا اومدی” معنی پیدا می‌کند. اگر هنوز کتاب “وقتی به دنیا اومدی” را نخوانده‌اید به شما پیشنهاد می‌کنم که ابتدا آن کتاب را بخوانید.
  در کتاب “وقتی به دنیا اومدی” در هر فصل کتاب مطلبی تازه و راهکارهای مدرن فرزند پروری مناسب با کودک تازه به دنیا آمده تا کودک ۳ ساله را می‌خوانید.

  بهترین کار خواندن هر فصل و برگشتن به کیانا و ثبت نظرات و اقدامات است. گاهی اوقات راهی که کتاب پیشنهاد می‌کند با راهی که ما می‌رویم.... 


  هر دو کتاب را با هم بخرید

  برای راحتی کار  و  همچنین گرفتن  نتیجه  بهتر از ابزار های گفته شده در کتاب "وقتی به دنیا اومدی"  به همراه کتاب، کتابچه ای به نام کیانا برای شما طراحی شده است .

  کیانا ۱ و یا کتابچه یادداشت احساسات، نظرات و اقدامات در کنار کتاب “وقتی به دنیا اومدی” معنی پیدا می‌کند

  اطلاعات بیشتر