دیوان اشعار رودکی سمرقندی

  45.00 45.0 USD 45.00

  45.00

  این ترکیب وجود ندارد


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  تهیه از وبسایت آمازون

  نظرات مشتریان


  نام کتاب:دیوان رودکی سمرقندی
  شاعر: رودکی سمرقندی
  زبان کتاب : فارسی
  شابک کتاب :   9781778920417
  نوع کتاب: صحافی گالینگور
  تعداد صفحات: 148
  تاریخ انتشار در کانادا : ژانویه 2024
  وزن :  1.04 pounds
  اندازه :  7.5 x 0.38 x 9.25 inches


  توضیحات کتاب: 

  چاپهای متعددی از دیوان رودکی توسط پژوهشگران و اندیشمندان زبان و ادبیات فارسی منتشر و روانه بازار شده است که هر یک در جایگاه خود، حائز اهمیت و قدر و ارزش هستند؛ اما از آنجا که بنای ما در این اثر بر ارائه یک اثر کم غلط وخواندنی برای عموم مردم بوده است، دست از نکت هسنجی های موشکافانه کشیدیم و آن را به فرصتی دیگر وانهادیم؛ ازاین رو کتاب حاضر را با ویرایش مناسب و بر مبنای چاپ استاد سعید نفیسی از دیوان رودکی )با اندکی تغییر( فراهم کردیم.از آنجا که فاصله زمانی طولانی میان ما و رودکی وجود دارد و نسخ ههای خطی دقیق و صحیحی از آثار او در دست نیست، در مواردی، بعضی اشعار ناقص هستند یا کلمات نامفهومی دارند که هنوز صورت صحیح آنها پیدا نشده است.

  بیشتر بدانیم