چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش

  29.99 29.990000000000002 USD 29.99

  29.99

  این ترکیب وجود ندارد


  الفبای فروش، اسرار فروش، افزایش فروش در رکود و دانش فروشندگی


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  پاشنه آشيل شرکتها، سازمانها، و بنگاههای اقتصادی است. هم سازمانهايی که موفق شده اند ميزان فروش را رشد صعودی بخشند، و هر سازمانهايی که در فروش با ناکامی مواجه شده اند، همواره با اين پرسش و به رويند که چه علل و عواملي موجب افزايش فروش و يا کاهش فروش" است؟ برای پاسخگويی به اين پرسش ساده که پاسخ دشواری دارد، علاقه مندم از تجربه ی سالهای پيشينم در انتشار اولين کتابم بگويم که با عنوان مديريت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ايران در سال 1384چاپ و منتشر شد. اين کتاب اکنون به چاپ سی و يکم رسيده است. اين در حالی است که در طول اين سالها، تعداد وسيعي......