چهل گفتار جهت ارتقای مهارت های بازاریابی

  29.99 29.990000000000002 USD 29.99

  29.99

  این ترکیب وجود ندارد


  ارتقای مهارت های بازاریابی نوشته یک بازاریابی


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  کیفیت


  چهل گفتار جهت ارتقای مهارت های بازاریابی

  چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي حاوي سه فصل است: 1) نگرشها و دانشهاي بازاريابي 2) انواع بازاريابي 3) تبليغات. و اين سه فصل، افزون بر دانشهاي تازه، همواره نگاه اجرايي، عملياتي، و مهارتي را مد نظر قرار داده است. قرار است در اين فصل نگرشها و دانشهاي تازه اي بياموزيم. اين نگرشها و دانشها به گونه اي است که به مدير هم قدرت پردازش مي دهد، و هم راهکارهاي عملي پيش پاي او مي نهد تا سريعا دست به عمل بزند. براي مثال، نخستين مطلب آموزه هاي يک رياضيدان براي بازاريابي حل است. جورج پوليا، يک رياضيدان برجسته ي جهاني است. او روش مسأله را مي آموزد. مي توانيم بر پايه ي دانش رياضي او، مسأله هاي کسب و کاري را نيز حل کنيم؛ و اين يعني کاربرد رياضيات در کسب و کارها و بازاريابي مديران ناگزيرند مسائل روزمره را حل و فصل کنند. اما بدون نگاه به آينده، روزمرگيها آنان و کسب و کارشان را مي بلعد. براي گريز از روزمرگيها، داشتن چشم انداز به آينده ي بازاريابي يک ضرورت است. اين ضرورت با دو متن پيش روي شما قرار دارد الف) آينده ي بازاريابي در سال 2020 ب) سه رکن سازمانهاي بازاريابي در سال 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   بیشتر بدانیم