سرچشمه معرفت پ

دوجلدی


 دین پژوهی و رفرم دینی

به قلم :نرگس دور اندیش

امتیاز مشتریان


​تهیه کتاب جلد اول  

سرچشمه معرفت به قلم نرگس دوراندیش

معرفی کتاب

 

چون تعالیم قرآن مجید ما را به سرچشمه خوشبختی و سعادت رهنمون می کند و سفارشات خداوند به اخلاقیات و موازین تربیتی پایه سعادت انسان‌ها را در زندگی‌شان فراهم می‌کند، و همچنین قرآن با ظلمت‌های فردی مثل خودخواهی، منفعت طلبی، هواپرستی و با ظلمت‌های اجتماعی نظیرستم، تبعیض، و بی عدالتی مبارزه می کند و راه خروج از این ظلمت ها را که باعث نگون بختی انسانها و جوامع انسانی است را به همه می آموزد تا همه در تحت تعالیم بزرگ و انسان ساز قرآن بتوانند با نیک بختی و آرامش زندگی کنند، و از آنجا که قرآن برنامه عملی است و تلاوت آن سرآغازی برای تفکر و اندیشیدن است، بر این اساس بر آن شدیم تا با توکل بر خدای تعالی و استعانت از درگاهش موضوعات مختلفی را از قرآن کریم مدنظر داشته و با استفاده از آیات کریم قرآن مجید با تعالیم عالی این کتاب مقدس آشنا شده و به خالق خود تقرب جسته و به کمال معرفت و عشق نایل آییم. چنانچه می‌فرماید:


این قرآن نیست مگر مایه بیداری جهانیان
سوره ص آیه 87

قرآن کریم حیات بخش روح، قلب و عواطف انسانی است و بشر را به صراط مستقیم هدایت می کند، زنجیر ها را می گشاید و قفل‌هایی را که به چشم ها و دلها زده شده‌اند را باز می کند و آسمان آبی را جانشین ابرهای تیره روح آدمی می کند.


تهیه کتاب جلد اول از آمازون آمریکا


تهیه کتاب جلد اول از وبسایت 


کتاب را با دیگران و یا در سوشال مدیا به اشتراک بگذاریم :

 

اشتراک گذاری

برخی از مطالب کتاب جلد اول:


-  بخش اول 

سفارشات خداوند به آداب رفتاری، عملی، گفتاری، فردی و خانوادگی و امور اجتماعی در جامعه

  • فصل اول:  رعایت حقوق دیگران
  • فصل دوم:کمک به دیگران - انفاق-
  • فصل سوم: سفارشات خداوند برای نیکی به پدر ، مادر و خانواده
  • فصل چهارم: سفارش خداوند به نماز و روزه
  • فصل پنجم: سفارش خداوند برای حلال ها و حرام ها
  • فصل ششم: سفارش خداوند به اعمال نیک، فردی و خانوادگی و اجتماعی

- بخش دوم 

سفارشات و هشدارهای خدای عزّ و جّل در مورد دشمنان انسان و عاقبت ستمکاران


  • فصل ۱: شیطان دشمن انسان
  • فصل 2: نفس اماره دشمن انسان
  • فصل ۳: دنیا طلبی دشمن انسان است


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.