نرگس دوراندیشنرگس دوراندیش

 


از زبان نرگس:

 


از آنجا که قران کریم سر آغازی است برای تفکر و اندیشیدن تا انسانها را به راه آشتی و نجات رهنمون سازد لذا این کتاب درهای روشنایی و بصیرت را باز کرده و موجب معرفت و شناسایی هر چه بیشتر منعم می گردد.


کتابهای نرگس دور اندیش   

 تهیه کتاب از آمازون

تهیه کتاب از وبسایت

 

درباره نرگس دوراندیش

- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

- دبیر دبیرستان 

- ریاست مراکز تربیت معلم شهر مشهد به مدت 16 سال

- محقق علوم دینی و ادیان مختلف

- محقق آیات قرآنی 

- نویسنده 5 کتاب در زمینه های مختلف  قرآن کریم 

آثار دیگر نویسنده :