فرامرز صراف زاده زرگر


نویسنده


کتاب: اسارتی برای پروازاز زبان فرامرز :

   
  تصمیم‌های مهم زندگی آنهایی هستند که شما از روی اختیار بین دو یا چند گزینه حق انتخاب دارید و این انتخاب تا آخر عمرتان، بر زندگی‌تان تأثیرات بزرگی خواهد داشت.
  تصمیماتی از قبیل انتخاب شغل، ازدواج، بچه دار شدن یا مهاجرت. البته عده‌ای معتقدند مهاجرت حداقل برای آنها اختیاری نبوده و به این کار مجبور شده‌اند و به اصطلاح، به نوعی تبعید ناخواسته دچار شده‌اند. صرف نظر از اینکه مهاجرت جبری یا اختیاری درنظر گرفته شود، مانند بسیاری از تصمیم‌های دیگر زندگی نکته‌های مثبت و منفی به همراه خواهد داشت؛ چیزهایی از دست می‌دهید و چیزهایی به دست می‌آورید. اگر تأثیرات مثبت تصمیم شما بیشتر از تأثیرات منفی آن باشد، احساس می‌کنید که تصمیم درستی گرفته‌اید.
  برعکس، اگر اثرات منفی تصمیم شما از اثرات مثبت آن بیشتر باشد، احساس پشیمانی خواهید کرد.
    

  فرامرز صراف زاده زرگر

    نویسنده در سال ۱۳۶۴ وارد رشته تکنسین اطاق عمل شد. پس از اتمام دوره دانشگاه با توجه به جنگ بین ایران و عراق تمام دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستانهای مناطق جنگی؛ از غرب تا جنوب؛ مشغول خدمت در بیمارستانهای مناطق جنگی شد. خاطرات مجروهان جنگی وحوادث تلخ جنگ همراه با صدمات شیمیایی که متحمل گردید، هیچگاه از ذهنش پاک نشد. در تلاش برای ورود مجدد به دانشگاه اینبار موفق گردید به دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد راه پیدا کند و هر ساله جزوء شاگردان ممتاز دانشکده بود. وی توانست از پایان نامه خود با نمره ۲۰دفاع کرده و فارغ التحصیل گردد و سپس درازمون تخصصی سال ۱۳۸۸ دردانشگاه تهران موفق به کسب رتبه اول رشته رادیولوژی دامپزشک شد. با مهاجرت از ایران با دنیایی بسیار متفاوت از انچه تا کنون تجربه کرده بودمواجه شد که همراه با شوک بود. نه تنها نوع و سبک جدید اموزش عالی برای او نا اشنا بود، بلکه تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی همراه با مشکلات مالی, دوران بسیارسختی را برای او رقم زد بطوری که بارها تصمیم به انصراف از راهی که انتخاب کرده بود گرفت. در نهایت توانست در سال ۲۰۰۶ دررشته تحقیقات عالی بیو مولکول   Nucleic acids فارق التحصیل گردد.
      تهیه کتاب از آمازون

  تهیه کتاب در ایران
  از طریق نشر زرین اندیشمند


  راه ارتباطی با جناب صراف زاده زرگر

   

   

  daniel742007@hotmail.com