هنر زن بودن


چگونه یک زن قدرتمند باشیم؟

به قلم : پریسا نصری

امتیاز مشتریان

 خــــرید 

هنر زن بودنپریسا نصری شیجانی

از زبان پریسا:

 

من از زنانی حرف می‌زنم که نامشان معادل معجزه

است

من از فروغ‌ها

از سیمین‌ها،

از پروین‌ها

از آهو خانم ها حرف می‌زنم

از تمام آنهایی که خریدار "ترس" نبودند

از آنهایی که چو کوه ایستادند

و نشان دادند زن بودن، بالاتر از معجزه است.معرفی کتاب

این کتاب در زمینه اصول رابطه سازی سالم بین زن و مرد در دوران قبل و بعد ازدواج آماده شده است و بر اساس نقش هایی که یک زن در زندگی و رابطه عاطفی بر عهده دارد به ارائه ی راه حل ها و پیشنهادات کاربردی در حل مسایل و چالش های رابطه‌ ی عاطفی می پردازد و بر روی قدرت زن بودن و زنانگی درونی زنان تاکید دارد.این کتاب قصد دارد در مورد زنان و دنیای ارتباط با مردان ، شباهت ها و تفاوت ها صحبت می کند .آگاهی از این مطالب چه برای زنان و چه برای مردان در داشتن یک انتخ ب مناسب برای ازدواج و برقراری یک رابطه عاطفی ایمن اثرگذار است.تهیه کتاب از آمازون آمریکا

تهیه کتاب از وبسایت

تهیه کتاب از وبسایت آمازون کانادا 

 هرآنچه یک زن باهوش و زیرک در رابطه عاطفی و ارتباط با مرد باید بداند.


سرفصل مطالب : 

 • هنرزن بودن
 • زن بودن و زنانگی
 •  ارتباط سازی با مرد
 • تفاوت های زن و مرد
 •  زن مستقل
 • عشق در رابطه
 •  جذابیت زن
 •  مرد خشن
 •  زن عصبانی
 •  مسولیت پذیری در رابطه
 • تصمیم گیری در رابطه
 •  امید به زندگی در رابطه
 • احساسات ویرانگر
 •  هنر ارتباط-افکار منفی
 •  دهن بین ها