انجیل مستان


منتخبی از ساقی نامه های تاریخ ادبیات

گردآورنده :  محمد محمدی بندری

به کوشش و تصحیح: دکتر سعید نعمتی

امتیاز مشتریان


خــــرید 

انجیل مستانمحمد محمدی بندری

معرفی کتاب انجیل مستان 

حضرت عشق را اعتباری دیگر است. میخانه‌اش آدابی دارد و ترتیبی و میخوارانش را مستی دیگری است. باده‌نوشی به رنگ و بو قناعت می‌کند و آن دیگر فریاد برمی‌آورد که: دریا بیاورید. این یک با نگاهی مست می‌شود و آن دگر بی‌خودانه می‌گوید: تا باده در خُم است همین‌جا نشسته‌ایم! آورده‌اند که جمشید چون نقش جام زد، هفت خط بر آن ترتیب داد از فرودینه تا جور. تا هر کس به اندازه باده‌نوشی کند و حد خویش بشناسد و کار به عربده‌جویی و رسوایی نکشد. اما عاشقان جلوه‌ی جمال یار خط جور را می‌پسندند و به قول آن شوریده‌ نیشابوری بنده‌ دمی هستند که ساقی گوید یک جام دیگر بگیرند و نتوانند. الماس‌ریزه‌های کتاب حاضر زمزمه‌ شبهای بی‌ستاره شما شب‌بیداران خورشید چشم است که ستاره می‌شکنید و آفتاب می‌سازید. مجموعه حاضر دریایی از معانی بلند و آتشفشانی از شعله‌ فروزان عشق است که از میان ساقی نامه های موجود در تاریخ ادبیات، قلندرانه برگزیده و همراه با تذکره شعرا بر آستان مستان، مستانه تقدیم شده اند.

از محمد محمدی بندری 

ادب و هنر هر ملتی آیینه‌ی تمام نمای تاریخ آن ملت است. فرازها، و فرودها، کامکار‌ی‌ها و ناکامی‌ها، پیروزیها و شکست‌ها، شادي‌ها و غم‌ها، حرمان‌ها و امیدها همه و همه در این آیینه‌ی شفّاف منعکس می‌شود. از این روست که امرا و سرکردگان و به خصوص خودکامگان تاریخ همواره از انعکاس تصاویر زمانه‌ی خویش در آیینه‌ی ادب و هنر هراسناك و دل نگران بوده اند و گاه تاب دیدار چهره‌ی ناپسند خویشتن را نمی‌آوردند و آیینه را در هم می‌شکستند.

ما در طول تاریخ بسیار گریسته‌ایم. هم‌ناله با سلطان سخن طوس در ماتم ایرج و سهراب و سیاوش بر سر و روی کوفته‌ایم و هم مرثیه با رودابه و مادر حسنک وزیر خون دل خورده ایم.

شاعر از ساقی می‌خواهد که با شرابی مرد افکن از خویش بی‌خویشش کند. غم از دل  ببرد، یار را بر سر پیمان آورد، جان را شکیب دهد، کیمیاگری آموزد، آلودگی زداید، رستگاری دهد و خلاصه هر چه از خوبی و پاکی متصوّر است به وی بخشد. همین است که برخی ساقی نامه را در ردیف الهی نامه می‌شمارند و اگر گاه جسارتی در طلب بر زبان آید به صداقت راز و نیاز گوینده واگذارند و بس. امّا در باب تصنیف این اثر، کوشش گردآورندگان بر آن بوده است که جام‌هایی که ساقیان گشاده دست لبالب از می‌نموده‌اند را یک به یک به مشتاقان ساغر دوست بپیماید. خدمت در میخانه به فرموده‌ی خواجه شیراز کار اهل دولت است در لباس فقر.  

حال این افتخار نصیب خادم میخانه‌ی وحدت شده است که خدای رحمان را بدین مقام شکر نعمت می‌گذاریم. این مجموعه بعد از یک سال تلاش پیگیر و با شیوهای نوین و ابتکاری به ارباب ذوق پیشکش می‌شود. در این اثر چکیده‌ی ساقینامه بزرگان سخن به گونه‌ای آمده است که وقت بی دلان را خوش دارد و روح صاحبدلان را راحتی بخشد. در این گزیده سخن به ملالت نمی‌کشد که ملامت در پی داشته باشد.

این تلخیص به معناي ضعف آثار نام آوران سخن سنج نبوده و تنها به دلیل یک دست بودن میخانه‌ی وحدت کار اینگونه شده است. امید است این ساغر لبالب باده نوشان میخانه عشق را مستی فزاید و کمال آورد.

باده‌ی جلوه ی جمال یار نوشتان باد و بخت یار و یاورتان.

                                                            ساقیا در گردش ساغر تعللّ تا به چند؟

                                                                                                            دور چون با عاشقان اُفتد تسلسل بایدش


        این کتاب با تصحیح و کوشش دکتر سعید نعمتی به انتشار درآمده است  
در مورد دکتر سعید نعمتی بیشتر بدانیم.


توضیحات کتاب
سریال کتاب: 2245100076
عنوان : انجیل مستا ن
زیر نویس عنوان : منتخباتی از ساقی نامه هاي تاریخ ادبیات
پدید آورندگان : محمد محمدي بندري، به کوشش و تصحیح دکتر سعید نعمتی
 طراح جلد: واحد طراحی KPH
شابک :978-1-989880-80-7 
موضوع : عرفان/ شعر / ساقی نامه
مشخصات کتاب: صحافی مقوایی سایز وزیرى
تعداد صفحات : 202
تاریخ نشر در کانادا: فبریه2020


فهرست شاعرین منتخب

 آرزوی گوالیاری/ آذر بیگدلی/ اختر گرجی اصفهانی/ ادهم آرتیمانی/ اسد بیک قزوینی/ اشرف مازندرانی/ اقدسی مشهدی/ الهام اصفهانی/ امری/ امیر خسرو دهلوی/ امیدی رازی/ اوجی کشمیری/ بیخود لاهوری/ پرتوی شیرازی/ تقی پیرزاد مشهدی/ حافظ./ حیران کردستانی/ خرد ه کاشانی/ خطائی قم ی/ خواجه حسین ثنائی / خواجوی کرمانی/ درویش مسکینی/ دوستی سمرقندی/ رابط اصفهانی/ رشدی/ رشیدای عباسی/ رضی آرتیمانی/ رکن الدّین مسعود کاشانی/ زکی همدانی/ ساقی خراسانی/ ساکت بریزی/ سالک قزوینی/ شاه شجاع/ اشرف زرد تبریزی/ شوکتی اصفهانی / شکیبی اصفهانی/ صحیفی/ صدقی استرآبادی/ صفی صفاهانی/ ضیائی موشحی/ طغرای مشهدی/ عارف ایگی/ عبدالرحمن جامی/ عبدالنبی فخر الزمانی قزوینی/ عتابی/ عرفی شیرازی/ عزت اکبر آبادی/ عزت قاجار/ غزالی مشهدی/ غیاث شیرازی/ غیاثای منصف/ فانی کشمیری/ فرسی شیدانی/ فزونی استرآبادی/ فوجی نیشابوری/فوقی یزدی/فیاض لاهیجی/ قاسم سمنانی/ کوثری همدانی/ گدایی/ لسانی شیرازی/ مایلی نیریزی/ محبعلی سندی/ محمد صوفی مازندرانی/مرشد روجردی/مجذوب تبریزی/مرعشی شوشتری/مشفقی بخارایی/معلوم تبریزی/ملهم کاشانی/موالی تونی/ میر ابوطالب فندرسکی/ میرزا شریف جهان قزوینی/ میرزا غازی وقاری/میر روی کاشانی/ میرزا قاسم گوناباد ی/میرزا نظام دستغیب/میر سنجر کاشانی/ملک قمی/میر ملکی قزوینی/میر عسکری کاشی/نظامی گنجوی/ ظهوری ترشی/زینوعی خبوشانی/ والی ردستانی/ والی کرمانی/ والیه قاجار/ وحید قزوینی/ هاتفی خراسانی/ هادی ابرقوهی/ هدایت طبرستانی/ یوسف شاملو

 

برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید

  خرید از آمازون 

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاه


اشتراک گذاری