نردبان سخنرانی


چگونه به یک سخنران توانمند تبدیل شویم؟

  به قلم نیما گرجیان  

امتیاز مشتریان


خــــرید 

نردبان سخنرانینیما گرجیان


معرفی کتاب نردبان سخنرانی


کتابی که اکنون پیش روی شماست، نردبان سخنرانی است. نردبانی که کنار هم از
پلّه های آن بالا خواهیم رفت تا به مقصد مورد نظر برسیم.
همهی ما در زندگی خود به مهارتی به نام سخنرانی کردن نیاز داریم. مهارتی که به
ما کمک میکند بتوانیم در شغل و زندگی پیشرفتهای چشم گیری داشته باشیم. چرا که
انسانی که بتواند با گروهی دیگر از انسانها به خوبی ارتباط برقرار کند و آنها را متقاعد
کند از حمایتهای خوبی برخوردار خواهد بود و همچنین می تواند با روابطی که ایجاد
میکند زندگی بهتری برای خود بسازد.
بسیاری از مردم فکر میکنند سخنرانی کردن نیاز به استعداد ذاتی دارد، در حالی که
این گونه نیست. در این کتاب مرحله به مرحله برای اجرای یک سخنرانی بینظیر آماده
خواهیم شد و نردبان سخنرانی را طی خواهیم کرد.
یک روز از زندگیاَم را هرگز فراموش نخواهم کرد. روزی که اولّین سخنرانی اَم را
انجام دادم. آن روز دستهایم میلرزید، گلویم خشک شده بود، احساس میکردم تمام اتاق
دور سرم میچرخد . فقط یک آرزو در سر داشتم: ای کاش مجری مراسم مرا صدا نزند.
از دانشآموز برتر پایهی هشتم آقای نیما « : اما ناگهان مجری از پشت میکروفون گفت
». گرجیان دعوت میکنیم که چند کلامی برای ما صحبت کند
تمام چشمها به من بود. هم مدرسهایهایم به همراه والدینشان در حال تماشای
پسری بودند که با تعلل بسیار از صندلی بلند میشود و به سمت استیج میرود. به یاد
ندارم که چگونه مسیر بین صندلیام و صحنه را طی کردم؛ تنها چیزی که احساس
میکردم ترس بود. وقتی که از پلهها بالا میرفتم دستهایم عرق کرده بود و آنقدر آنها را
به هم فشرده بودم که سرخ شده بودند . به روی صحنه رسیدم و به دانشآموزان و
والدینشان نگاه کردم. با صدایی لرزان شروع به سخنرانی کردم و خاطرهی اولین
سخنرانی زندگی من با احساسی نه چندان خوب ثبت شد.
بعد از این اتفاق همواره این سوال در ذهنم نقش میبست که چگونه به یک
سخنران حرفهای تبدیل شوم . آموختن را آغاز کردم. صدها بار با موضوعات مختلف
تمرین کردم و حال که این سطور را مینویسم، سخنرانی کردن نه تنها دیگر برای من
احساس ترس را تداعی نمیکند بلکه برایم سراسر شور و اشتیاق است.
در این کتاب برای شما از اسرار یک سخنرانی بینظیر مینویسم و با تجربهی انواع
سخنرانی، از سخنرانی در صداوسیما گرفته تا سمینارها و وبینارها و کارگاهها و تولید
محتوای ویدیویی و ... راههای رسیدن به یک سخنرانی ایدهآل و آرمانی را به شما خواهم
گفت. بیشک پس از خواندن این کتاب و انجام تمارین متوجه تغییرات شگرفی در نحوه
سخنرانی خود خواهید شد.
همهی ما میدانیم که سخنرانی کردن از مهمترین و هیجان انگیزترین کارهایی
هست که یک انسان میتواند انجام دهد. شاید آرزوی بسیاری از ما این بوده و هست که
بتوانیم با صحبتهای خود الهام بخش و تاثیرگذار باشیم. اما هر بار که ایدهای برای
سخنرانی مییابیم، میپنداریم که سخنرانی کردن کار سختی است و نیاز به دانش و
تجربهی فراوان دارد. در حالی که این گونه نیست؛ بلکه مهم ترین امر در یاد گیری
سخنرانی مانند هر مهارت دیگری تمرین کردن است . بله، تمرین کردن. این کتاب یک
کتاب کاملاً تمرین محور است و در همین ابتدا از شما میخواهم که پس از خواندن هر
بخش از آن، تمرینات مربوط به آن بخش را انجام دهید تا بهترین بهره را از کتابی که
در دست دارید ببرید.
سخنرانی نیاز به هیچ استعداد ذاتی ندارد و همه میتوانند از عهدهی آن بر بیایند و
این مهارت را فرا بگیرند. تنها کاری که لازم است انجام بدهیم این است که اصول این
کار را بدانیم و همین دانستن تا حد زیادی ترسهای ما را کمرنگ میکند. بعد از آن باید
این دانش را به کار ببندیم و آن را به مهارت تبدیل کنیم.
به یاد بیاورید که مهارتی مانند شنا کردن یا رانندگی را چگونه آموختید. به احتمال
خیلی زیاد ابتدا با اصول انجام کار آشنا شدید و نکاتی به شما گفته شد و سپس با به کار
بستن آن نکات مهارت خود را تقویت کردید . سخنرانی کردن هم اصولی دارد که بهتر
است در حین یاد گیری این اصول تمرینات مربوط به هر بخش را نیز انجام دهیم .
برای اجرای یک سخنرانی بی نظیر تنها کافی است که:
1  پیش نیازهایی را برآورده کنیم.
2  در اجرا بهترینِ خود باشیم.
3  هر سخنرانیِ خود را به درستی تحلیل کنیم.
اینها دقیقاً مطالبی هستند که با خواندن این کتاب بر آنها مسلط خواهید شد.
قبل از اینکه مباحث حرفهای سخنرانی را آغازکنیم، ابتدا باید پیش نیازهایی را
برآورده کنیم زیرا پرشِ بدون آمادگیِ قبلی در آب، غرق شدن را به همراه دارد.
سخنرانی بدون آمادگی و پیش نیاز قبلی دقیقاً به همین اندازه خطرناک است. آماده
نشدن برای چیزی، آماده شدن برای شکست است.


از زبان نیما گرجیان  

آنچه امروز هستم، حاصل انتخابهای من است.

امروز انتخابهایی میکنم تا فردایی بهتر بسازم.

در پایان از شما سپاسگزارم که انتخاب کردید روی خود سرمایهگذاری کنید. شما انتخاب کردید با خواندن این کتاب مهارت مهمی مانند سخنرانی را در خود تقویت کنید.

خود گویاست که سخنرانی یک مهارت است، » مهارت سخنرانی « ترکیب مصطلحِ یعنی باید بارها و بارها و بارها به تمرین پرداخت تا در آن به تسلط رسید. اکنون که شما

این کتاب را تا انتها خواندهاید، اطلاعات مورد نیاز برای داشتن یک سخنرانی بینظیر را در اختیار دارید. از این پس با تمرین و به کار بستن این اطلاعات میتوانید به یک

سخنران اثر گذار تبدیل شوید.

به شما از صمیم قلب تبریک میگویم که نردبان یادگیری سخنرانی را با موفقیت طی کردید. امیدوارم مسیری را که خواندن این کتاب پیش چشمتان گشوده است با ثبات

قدم بپیمایید و از خود سخنرانی خبره و ممتاز بسازید.


فهرست مطالب کتاب

 

 پیش نیازها

        اولین پیش نیاز: حذف جا پُرکنها

        دومین پیش نیاز: افزایش اعتماد به نفس

        سومین پیش نیاز: بسترسازی ارتباطی با مثلث طلایی

        چهارمین پیش نیاز: رفع خجالت

        پنجمین پیش نیاز: رهایی از افکارمنفی

        ششمین پیش نیاز: مدیریت ترس از سخنرانی

        هفتمین پیش نیاز: آشنایی با ساختار مسیرعصبی

        هشتمین پیش نیاز: عملی کردن دانستهها

        نهمین پیش نیاز: سخنرانیِ تمرینی

        دهمین پیش نیاز: افزایش دایرهی لغت

        یازدهمین پیش نیاز: کشف رسالت از سخنرانی

 صداسازی

        صداسازی

        ایجاد لحن
طراحی متن سخنرانی 

        پس از یک معرفی جذاب چه باید گفت

        قالبهای سخنرانی

هنگام اجرا 

        کارهایی که در تمام مدت سخنرانی بایستی انجام دهید

         زبان بدن چیست

        خروج از حوزهی امن

        لبخند

        استفاده از دستها

                    خالی گذاشتن دستها        
                    حرکات هدفمند دستها

                    محل و موقعیت دستها

        تماس چشمی

        شکل پاها

        پوشش سخنران

                نکات انتخاب پوشش مناسب

                پوششهای رسمی و غیررسمی

        راه رفتن هدفمند

         اگر هنگام اجرا چیزی یادتان رفت

        باید یخ مخاطب را آب کنید!

                یخ شکنها

        چه کنیم تا اسیر فراموشی نشویم

بداهه پردازی در سخنرانی

           آمادگی برای موقعیت مختلف

            وقتی قرار است یک سخنرانی را تماماً بداهه انجام دهید!

            پیکربندی سخنرانی بداهه

دست نوشته و اسلاید سخنرانی

 

            اسلاید سازی هنری نجات بخش

            پانزده فوت کوزهگریِ اسلاید سازی

 نکات تکمیلی

            نکاتی تکمیلی برای اجرایی بی نظیر

تحلیل سخنرانی

 

            اشتباهات متداول تحلیل سخنرانی

            یک تحلیل اصولی

               سخن پایانی

 

برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید


  خرید از آمازون 

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاه


اشتراک گذاری