لیلی و مجنون


 سرودهای مثنوی  عاشقانه

 حکیم نظامی گنجه ای

امتیاز مشتریان

خــــرید

 

لیلی و مجنون 



حکیم نظامی گنجه ای

کتاب لیلی و مجنون یکی از آثار معروف نظامی گنجوی است. این کتاب یکی دیگر از تجربه های موفق نظامی در سرودن مثنوی های عاشقانه است. نظامی این کتاب را به درخواست حاکم شروان سروده است. داستان لیلی و مجنون برگرفته از ادبیات فولکلور عرب است که با طبع لطیف نظامی، رنگ و بویی نو به خود گرفته است. نظامی در سرودن این منظومه تمام تلاش خود را به کار گرفته که فضای خشن و بدوی محل وقوع داستان را لطافت بخشد.مجموعۀ حاضر، با هدف گسترش ارتباط ایرانیان و فارس یزبانان سراسر دنیا با اشعار نظامی گنجوی آماده شده است. در این اثر، مثنوی پرسوز و گداز لیلی و مجنون به شکلی زیبا و درست فراهم شده و به ضور شما خواننده گرامی تقدیم می شود. چاپهای متعددی از کتاب لیلی و مجنون نظامی توسط پژوهشگران و اندیشمندان زبان و ادبیات فارسی منتشر و روانه بازار شده است که هر یک در جایگاه خود، حائز اهمیت و قدر و ارزش هستند؛ اما از آنجا که بنای ما در این اثر بر ارائۀ یک اثر کم غلط و خواندنی برای عموم مردم بوده است، دست از نکته سنج یهای موشکافانه کشیدیم و آن را به فرصتی دیگر وانهادیم؛ ازاین رو کتاب حاضر را با ویرایش مناسب و بر مبنای چاپ استاد حسن وحید دستگردی از کتاب لیلی و مجنون نظامی فراهم کردیم. امیدواریم که این تلاش، بتواند جلوه گر فرهنگ عظیم ایران باشد.

 

خرید از آمازون 

 خرید از فروشگاه