کمانچه نوازی نوین

دفتر اول و دوم


تألیف: سینا علم


تهیه کتاب

لینک کتاب در آمازون 

کمانچه نوازی نوین 


توسط سینا علم با پیشگفتاری از هومن خلعتبریدر این کتاب سعی کرده ام کمانچه را به عنوان یک ساز زهی_آرشه ای کامل و واقعی بشناسانم و تا جایی که می شود شخصیتی کششی برای آن بسازم. همچنین مقوله بسیار مهمی را که سال ها آهنگسازان و نوازندگان با آن درگیر بوده اند حل کنم -انتقالی بودن ساز کمانچه- اشتباه بزرگی که موجب سختی در نگارش و نوازندگی می شد، نگاه انتقالی به این ساز بوده که درکتاب با نگاه بی طرفانه به حل این مشکل پُرداخته ام.
نوشتن اتود ها که در دفتر اول با نام چالش آمده اند و دو نوازی هایی برای دو کمانچه که جای خالی آن حس می شد از دیگر اهداف این کتاب است. لازم به ذکر است قطعاتی که در کتاب حاضر بدون ذکر مأخذ درج شده اند از ساخته های نگارنده اند. لازم به ذکر نگاه من در نوشتن قطعات صرفا اتود وار و تمرینی بوده است.


تهیه کتاب از وبسایت آمازون

Amazon US

Amazon Canada

تهیه کتاب از انتشارات

تهیه کتاب