حکومت شهروندان

پیرامون روشهای اداره یک کشور 

  نظریه پرداز: ضرغام نیازی  

امتیاز مشتریان

برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید

 

    حکومت شهروندان
     
    نظریه پرداز:
     ضرغام نیازی

     

    تاریخ انتشار کتاب در آمازون: Feb 2023

     

    تعداد صفحات :68 صفحه

    ISBN:     978-1990760808

    خلاصه اثر

    با شکست خوردن نظام کمونیستی و تک قطبی شدن ایدئولوژی حاکم برجهان، نظام سرمایه داری با تک تازی و خیال پردازی راه جهانی سازی سرمایه و صدور دموکراسی خود را در پیش گرفت."حکومت شهروندان" با ساختار سیاسی خاص خود به هیچ کدام از این دو تعلق ندارد، اما می تواند بر اساس ماهیت نظام اقتصادی خاص خود، با هر دو جبهه تعاملی سازنده و مسالمت آمیز داشته باشد. در ساختار حکومت ها، به طور یک روند قدرت از طرف قدرتمندان و ثروت داران از بالا به پایین اعمال شده است. شهروندان تاکنون حق اعمال نیازها و دیدگاه های خودشان را در تدوین قوانین اساسی نداشته اند. مردم عادی در "حکومت شهروندان" قدرت را از پایین به بالا ساماندهی خواهند کرد تا شهروندان با اشتراک و انتخاب آزاد نیازها و دیدگاه های خود را در قرارداد های اجتماعی بگنجانند. ظهور روبناها و رویکردهای ایدئولوژیکی نوین، بار دیگر جهانی دوقطبی ساخته است؛ تضادهای سیاسی موجود میان آمریکا، فرانسه، انگلیس و متحدان آن ها، ازیک طرف و از طرف دیگر، چین، روسیه و متحدانشان دو جبهه جدید به وجود آورده است. چه جمهوری خواه، چه سلطنت طلب، چه کمونیست، چه سوسیالیست، چه ملی گرا یا پیرو هر ایدئولوژی که باشید، به عنوان فردی دموکرات، نمی توانید حق شهروندان برای تشکیل حکومت همه شمول خودشان را انکار کنید؛ قدرت پایدار متعلق به شهروندان است و از جمع آن ها برمی آید. مانیفست حکومت شهروندان مخرج مشترکی از تجربه های تاریخی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیستم های گذشته است که با بیانی ساده و قابل فهم عموم نوشته شده است. این نظام نوین که برگرفته از خصلت های مشترک انسان ها است، در پی برپایی دموکراسی راستین است، متفاوت با آنچه تاکنون تجربه شده است.    حکومت شهروندان

    انسان برای تهیه غذا، لباس و زنده ماندن نخست شغل می‌خواهد تا کسب درآمد کند. داشتن مسکن، بهداشت عمومی، آموزش، آزادی فردی و امنیت، نیازهای بعدی انسان است. تأمین این نیازها در سرمایه‌داری بازار آزاد برای اکثر مردم امکان‌ناپذیر است. با شکست خوردن نظام کمونیستی و تک‌قطبی شدن ایدئولوژی حاکم برجهان، نظام سرمایه‌داری با تک‌تازی و خیال‌پردازی راه جهانی‌سازی سرمایه و صدور دموکراسی خود را در پیش گرفت. این نظام حکومتی با همه افت‌وخیزها و تقلا برای زنده ماندن، به سگی هفت‌جان می‌ماند، اما سگ هم بالاخره محکوم است به فنا. ظهور روبناها و رویکردهای ایدئولوژیکی نوین، بار دیگر جهانی دوقطبی ساخته است؛ تضادهای سیاسی موجود میان آمریکا، فرانسه، انگلیس و متحدان آن‌ها، ازیک‌طرف و از طرف دیگر، چین، روسیه و متحدانشان دو جبهه جدید به وجود آورده است.  هر دو جبهه از نظر اقتصادی به سرمایه‌داری معتقدند، اما در روبنا و رویکرد سیاسی آن اختلاف‌نظر دارند. جبهه اول به روبنا و رویکرد دموکراتیک سرمایه‌داری معتقد است، اما جبهه  دوم روبنا و رویکرد اتوکراسی [1] را در پیش‌گرفته است. هیچ‌کدام از این دو جبهه؛ خواه سرمایه‌داری بازار آزاد و خواه سرمایه‌داری دولتی، قادر به حل معضلات جوامع کنونی نخواهند بود. 

    "حکومت شهروندان" با ساختار سیاسی خاص خود به هیچ‌کدام از این دو تعلق ندارد، اما می‌تواند بر اساس ماهیت نظام اقتصادی خاص خود، با هر دو جبهه تعاملی سازنده و مسالمت‌آمیز داشته باشد. در ساختار حکومت‌ها، به‌طور 


    یک‌روند قدرت از طرف  قدرتمندان و ثروت‌داران  از بالا به پایین اعمال‌شده است. شهروندان تاکنون حق اعمال  نیازها و دیدگاه‌های خودشان را  در تدوین قوانین اساسی نداشته‌اند. مردم عادی در "حکومت شهروندان" قدرت را از پایین به بالا ساماندهی خواهند کرد تا شهروندان با اشتراک و انتخاب آزاد نیازها و دیدگاه‌های خود را در قرارداد‌های اجتماعی بگنجانند.

    چه جمهوری‌خواه، چه سلطنت‌طلب، چه کمونیست، چه سوسیالیست، چه ملی‌گرا یا پیرو هر ایدئولوژی که باشید، به‌عنوان فردی دموکرات، نمی‌توانید حق شهروندان برای تشکیل حکومت همه‌شمول خودشان را انکار کنید؛ قدرت پایدار متعلق به شهروندان است و از جمع آن‌ها برمی‌آید.  سیستم‌های حکومتی ایدئولوژیک و حزبی امتحان خود را پس داده و مردود شده‌اند  چون به لحاظ ماهیتی و تفکر مطلق‌گرای خود نمی‌توانند همه‌شمول باشند. تأمین رفاه عمومی نیازمند چشم‌انداز نوین جهانی است. شنا کردن خلاف جریان رودخانه‌های خروشان مشکل است، اما غیرممکن نیست.  

     

    مانیفست حکومت شهروندان مخرج مشترکی از تجربه‌های تاریخی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیستم‌های گذشته  است که با بیانی ساده و قابل‌فهم عموم نوشته‌شده است. این نظام نوین که برگرفته از خصلت‌های مشترک انسان‌ها است، در پی برپایی دموکراسی راستین است، متفاوت با آنچه تاکنون تجربه شده است.    1 - اتوکراسی در زبان فرانسه به معنی حکومت یا سلطنت فردی و استبدادی است و «اتوکرات» به معنی سلطان یا زمامدار مطلق العنان است. اتوکراسی حکومتی است که یک فرد به عنوان رهبر یا پیشوا یا رئیس جمهور و یا پادشاه در رأس آن قرار گرفته و با قدرت و اختیارات نامحدود و بدون این‌که از طرف یک مجمع انتخابی یا شورا کنترل شود امور یک کشور را براساس رأی و نظر شخصی خود رقم می‌زند. انواع سلطنت‌های مطلقه و موروثی یا حکومت‌های دیکتاتوری فردی که از طریق کودتای نظامی استقرار می‌یابند از نوع حکومت‌های اتوکرات به شمار می‌آیند.


     

    اشتراک گذاری