Categories
هفتصد نکته‌ی کار و کسب
24.99 24.99 24.990000000000002 USD
Farsi
فیزیک کوانتوم در کار و کسب
19.99 19.99 19.990000000000002 USD
Farsi
مشتریان شاکی
24.99 24.99 24.990000000000002 USD
کتابی کاربردی برای کسانی که در خط مقدم فروش یک سازمان قرار دارند
Farsi
نردبان سخنرانی
19.99 19.99 19.990000000000002 USD
Farsi
چهل گفتار پیرامون مشتری نوازی
25.00 25.00 25.0 USD
ارتقای مهارت های مشتری مداری
Farsi
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
الفبای فروش، اسرار فروش، افزایش فروش در رکود و دانش فروشندگی
revised
شناخت بیماری های کار و کسب
25.00 25.00 25.0 USD
توجه به نشانه های سندروم های سازمانی و درمان آنها
Farsi
قیمت گذاری با نگاه بازاریابی
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
پلی از اقتصاد خرد و کلان تا بازاریابی ایران برای کمک به مدیران برای قیمت گذاری محصولات
Farsi
Tigh Book
19.99 19.99 19.990000000000002 USD
با خرید بیشتر از 50 $ کتاب هایتان را به هر جای دنیا رایگان ارسال می کنیم
Farsi
ده ثانیه
19.99 19.99 19.990000000000002 USD
با خرید بیشتر از 50$ ارسال رایگان می شود
Farsi
When I was Born
20.00 20.00 20.0 USD
English
مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی
25.00 25.00 25.0 USD
این کتاب تاکید زیادی روی خودسازی دارد
Farsi
چهل گفتار جهت ارتقای مهارت های بازاریابی
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
ارتقای مهارت های بازاریابی نوشته یک بازاریابی
revised
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار
revised
مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران
40.00 40.00 40.0 USD
نشان دادن اهميت بازاريابي علمي در شرايط رو به گسترش بازار ايران - صحافی گالینگور یا سخت
Farsi
چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار نوشته یک بازاریاب دیروز ومعلم امروز
revised