ستاره ستایش

Setareh Setayesh


 

نویسنده کتاب:


 

 ستاره ستایش دانشجوی روانشناسی دانشگاه مک گیل در مقطع  لیسانس است. او اشتیاق زیادی به  ایجاد آینده ای مبتنی بر پایداری و عدالت دارد و به قدرت آموزش به عنوان وسیله  این کارقویاً اعتقاد دارد. او به عنوان دانشجوی روانشناسی به خوبی می داند که میزان طرد شدن و نابرابری بر هویت فرهنگی و فردی تاثیر می گذارد و معتقد است  زبان، به ویژه در زمینه دیاسپوراهای قومی، باید به عنوان بخش مهمی از این فرهنگ،  برای حمایت از رشد و و بقای جوامع پرورش داده شود. او در جهت دستیابی به این اهداف بسیار متعهد است.

  


 


  ستاره ستایش دانشجوی روانشناسی دانشگاه مک گیل در مقطع  لیسانس است. او اشتیاق زیادی به  ایجاد آینده ای مبتنی بر پایداری و عدالت دارد و به قدرت آموزش به عنوان وسیله  این کارقویاً اعتقاد دارد. او به عنوان دانشجوی روانشناسی به خوبی می داند که میزان طرد شدن و نابرابری بر هویت فرهنگی و فردی تاثیر می گذارد و معتقد است  زبان، به ویژه در زمینه دیاسپوراهای قومی، باید به عنوان بخش مهمی از این فرهنگ،  برای حمایت از رشد و و بقای جوامع پرورش داده شود. او در جهت دستیابی به این اهداف بسیار متعهد است.


  ستاره در فعالیت های سازمان های مختلف  محلی و جهانی مشارکت دارد. او در حال حاضر معاون رویدادهای کمیته محلی سرویس دانشگاه جهانی کانادا در دانشگاه مک گیل WUSC  است، سازمانی که با حمایت مالی از پناهندگان  کشورهای سراسر جهان، دسترسی آنها به فرصت های آموزشی، اقتصادی و توانمندسازی را بالا می برد. او پیش از این همچنین به عنوان معاون تدارکات برای دانشجویان مک گیل برای درمان گواه بنیاد اعتیاد،(MSSAT)

  ، یک سازمان دانشجویی برای تامین منابع و بهبود درک ما از اعتیاد ، خدمت کرده است. ستاره همچنین بیش از یک سال  عضو  کمیته   پزشکان  پزشکان بدون مرز یاMSF  در دانشگاه مک گیل بوده است و به سازماندهی فعالیت های مربوط به جمع آوری کمک مالی و همچنین تشویق آگاهی در مورد موضوعات کمک های بشردوستانه و مراقبت های بهداشتی کمک کرده است. ستاره به خاطر  به علاقه‌اش به نوشتن و موضوعات توسعه، از سپتامبر 2022 به عنوان نویسنده در کاتالیست، یک مجله دانشجویی مک گیل برای موضوعات مرتبط با توسعه بین‌المللی کار می‌کند.

  او همچنین علاقه زیادی به تحقیقات، به ویژه در زمینه روانشناسی سلامت و اپیدمیولوژی اجتماعی دارد. او بیش از یک سال است که در آزمایشگاه لیدون در مک گیل داوطلب شده و در کارهایی مانند آزمایش نظرسنجی ها و ارائه بازخورد برای مطالعات جدید در زمینه روانشناسی اجتماعی کمک می کند. او همچنین در سال ۲۰۲۳ در برنامه تحقیقاتی تابستانی دانش‌آموزان در بیمارستان کودکان شهر ونکوور (BC children hospital)  شرکت کرده و روی پروژه‌ای برای بهبود هم‌آفرینی دانش در علم و کاهش نابرابری‌های سلامت کار می‌کند.

  ستاره با رویکردی متعهدانه و مشتاقانه آرزو دارد به دنبال علایق و اهداف خود برای ایجاد آینده ای عادل  و پایدار ادامه دهد.  Setareh Setayesh

Setareh Setayesh is a student at McGill University currently pursuing a Bachelor of Science degree in Psychology. She is passionate about creating a more sustainable and equitable future and firmly believes in the power of education as a means of doing so. As a student of psychology, she recognizes the extent to which exclusion and inequality are self-perpetuating and profoundly impact cultural and individual identity. Especially within the context of ethnic diasporas, she understands that language, as a significant part of this culture, must be cultivated to support the growth and longevity of  communities, and is committed to working towards these goals.


Setareh is involved in both local and global communities through participation in various organizations. She is currently the Vice President of Events of the Local Committee for WUSC (World University Service of Canada) at McGill, an organization that sponsors refugees from countries around the world to improve their access to educational, economic and empowerment opportunities. Previously, Setareh has also served as Vice President of Logistics for McGill Students for Science-based Addiction Treatment (MSSAT), a student organization focused on providing resources for, and improving our understanding of addiction. Setareh has also been on the committee for Friends of MSF (Médecins Sans Frontières/ Doctors Without Borders) at McGill for over a year, helping to organize fundraising activities as well as encouraging awareness around topics of humanitarian aid and healthcare. Given her interest in writing and development issues, Setareh has been working as a staff writer for Catalyst, a student-run McGill journal for international development-related topics, since September 2022.


Setareh also has a strong interest in research, particularly in the field of health psychology and social epidemiology. She has been volunteering with the Lydon Lab at McGill for over a year, assisting in tasks such as testing surveys and providing feedback for new studies in the field of social psychology. She was also a participant in the Summer Student Research Program at BC Children’s Hospital in 2023, working on a project to improve knowledge co-creation in science and reduce health inequities. 


With a dedicated and enthusiastic approach, Setareh wishes to continue pursuing her passions and goals for creating an equitable and sustainable future.
برای تهیه کتاب به زبان فارسی  برای همه اینجا را کلیک کنید

تهیه از آمازون

تهیه از وبسایت