کتاب اعتماد به نفس 
 زیباترین لباسی که میتونی بپوشی


نویسنده: رودابه دیده‌بان


تهیه کتاب

وبسایت آمازوناین کتاب در ۳فصل خودشناسی ،عزت نفس و اعتماد به نفس نوشته شده، ابتدا خودمان را میشناسیم، سپس به مطالعه لایه های عزت نفس و خوددوستی میرسیم و پس از آن پا به دنیای اعتماد به نفس حداکثری می گذاریم. 
اعتماد به نفس ابزاری است برای دستیابی به اهداف ارزشمند تر و پلی است به سوی زندگی با کیفیت تر و حس بهتر 
اعتماد به نفس یک ابرقدرت 
اعتماد به نفس زیباترین لباسی که میتونی بپوشی 
لباسی از جنس مهارت...

 در این کتاب با زبانی بسیار ساده با اساسی ترین مهارتهای روانشناختی، که دسترسی به خودآگاهی، خودشناسی، عزت نفس و اعتمادبه نفس است، توضیح داده شده است.
این مطالب علمی و ارزشمند آ نچنان به زبان خودمانی، ساده سازی و طبقه بندی شده که مناسب همه با هر سطح از آگاهی، تحصیلات و سنی است؛ به طور ی که احساس می کنید نویسنده رو در روی شما نشسته و دونفره با هم صحبت می‌کنید. 

در این کتاب با همان زبانی که نویسنده در سمینارها یا در اتاق درمان با مراجعین صحبت می کند مطالب را باز گو می کند.

همانطور که یونگ، روانپزشک و روانکاو سوئیسی و بنیانگذار مکتب  روان تحلیلی، گفته: «هرچیز خوبی پرهزینه است و گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ترینهاست.» 

هزینه فقط مالی نیست. زمان، عمر، تمرکز و تمرینهایی که انجام میدی و انرژ ی ای که می گذاری، اینها همه هزینه ست.


برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید


  خرید از آمازون  

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاه