محیا رضایی کلانتری


 نویسنده کتاب زیر پوست غربت

 


از زبان محیا رضایی کلانتری:
  همیشه فکر می‌کردم بعد از مهاجرت، رقصنده شوم اما دست بر قضا نویسنده شدم. قلم با من غریبه نیست. از ۱۲ سالگی با یک دفتر چهل برگ دستش گرفتم و تا امروز که ۳۶ سالگی ام را می‌گذرانم به بخشی جداناشدنی از زندگی من تبدیل شده است.
اگرچه هرگز بنای نویسنده شدن به معنای صاحب اثر (کتاب) بودن را نداشتم اما شد. کاش امروز که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومتی کشورم را ندارم، رقصندگی هم راهش بر من هموار شود و روزی خود را نویسنده‌ای رقصنده معرفی کنم.


محیا رضایی کلانتری خبرنگار مستقل، منتقد و فعال فرهنگی 


محیا  از سال ۱۳۹۹ با راه اندازی سایت مهارت‌یابی «ماریکا» توانست صاحبان مشاغل، حِرَف، فعالان هنری و اجتماعی بسیاری را که به دلیل محدودیت‌های رسانه‌های داخلی ایران فرصت دیده شدن نداشتند معرفی کرده و در گروه‌های ایده پردازی مشارکت دهد.


 

او معتقد است که : " امروز وقت شکستن تابوهاست. «زن، زندگی، آزادی» شعار نیست. پوست اندازی فکری است."


  راههای ارتباطی با نویسنده: