سلطان زیر زمین


زندگی یک پسر نوجوان در شهری زیر زمینی

  به قلم گلنوش دهقانپور

امتیاز مشتریان


خرید کتاب 

سلطان زیر زمین 

 


 گلنوش دهقانپور

معرفی کتاب


خواندن این کتاب می تواند برای نوجوانان و بزرگسالانی که از سناریو‌های تخیلی لذت می برند لذت بخش باشد. 

زندگی و فرهنگ مردمان یک شهر در اثر رویدادی قدیمی دستخوش تغییرات عجیبی شده. این داستان، یک پسر نوجوان در این شهر رو دنبال می کند.

ژانر متفاوت کتابی که گلنوش به رشته تحریر در آورده است  
ویرانشهری یا پاد آرمان شهر است
که به انگلیسی به معنی Dystopia است 

 آرمان شهر در اصل 

یک جامعه یا سکونت‌گاه خیالی در داستان‌های علمی–تخیلی است

 که در آن، ویژگی‌های منفی، برتری و چیرگی کامل دارند 

و زندگی در آن دلخواهِ هیچ انسانی نیست. 

این جوامع معمولاً زمانی از یک جامعه را نشان می‌دهند که به نابودی و هرج‌ومرج رسیده‌است.  

 


 بریده ای از کتاب

نام نرگس را خوب به یاد داشتم. نام کسی بود که با سرپیچی از اندر، باعث اولین ریزشی شده بود که در عمرم به یاد داشتم. باعث شده بود که شهرزاد و گلرخ و سینا و مانی یتیم شوند. باعث شده بود که پدرم دیگر نگذارد مادرم نقاشی کند و مادرم روز‌به‌روز به همه‌چیز بی‌علاقه‌تر شود. باعث شده بود که ما از میانۀ محله به کناره برویم. خبر فرستاده شدنش به میان‌ارگ، برای همۀ محله‌مان آرامش‌بخش بود. خیالمان جمع شده بود که خشم اندر فروکش کرده. اندر توانسته بود نرگس را در میان نخ‌های سبز بزرگش به چنگ بیاورد و ببردش به آنجایی که هیچ‌کداممان نمی‌دانستیم کجا و چطور بود،......برای تهیه کتاب از وبسایت آمازون می توانید اینجا را کلیک کنید


 خرید از آمازون کانادا  

خرید از آمازون آمریکا 

برای تهیه از وبسایت ما اینجا را کلیک کنید

خرید از فروشگاه