فرشید پاکذات


 


  از زبان فرشید پاکذات:

توانگری و سوپر موفق بودن به این معناست که در مسیر رسیدن به اهدافتان لذت ببرید و هنگام دستیابی به هدف احساس رضایت داشته باشید و در واقع توانگری چیزی بیش از موفق بودن است.
هدفگذاری و برنامه ریزی زندگی به معنای یافتن راه و روشی اصولی و صحیح برای رفتن از جایی که در حال حاضر هستیم به جایی که می خواهیم برسیم می باشد که لازم است آن را در یک یا چند  قالب ویژه به نام هدف  برای زندگی در بیاوریم.
درباره فرشید پاکذات:

 فرشید پاکذات مدرس بین‌المللی NLP و مهارتهای زندگی با بیش از ۱۴ سال سابقه تدریس مستمر هدفگذاری و مهارتهای زندگی و ان ال پی در ایران و خارج از ایران تا کنون بیش از ۳۰۰۰ کلاس آموزشی در این زمینه برگزار نموده و نتایج بسیار درخشانی از جمله کسب مدالهای المپیک ، پاراالمپیک ، جهانی ، راه اندازی کسب و کارهای موفق در ایران و خارج از ایران توسط دانشجویان ایشان رقم خورده.