راز افتادن سیب

کتابی که قوانین علمی را زیر سؤال می برد.

 نویسنده : اکبر کوراوند   

امتیاز مشتریان

 برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید 

 

راز افتادن سیب
کتابی که با علم و فلسفه قوانین ثابت شده علمی را زیر سوال می برد و به چالش می کشد کتابی در باره فلسفه هستی

 


تاریخ انتشار کتاب در آمریکای شمالی: نوامبر 2021

 

تعداد صفحات :114 صفحه

ISBN:      978-1989880524تمامی علوم اختر شناسی همانند شاخه های درخت، اگر چه در فواصل گوناگون از تنه خود قرار دارند اما در ذات زنجیروار به هم متصل اند و هر کدام را جسجتو می‌کـــــــنی، نشانـــه هایی از دیـگری خــواهی یافت.

این کتاب بر پایه علم مشـــاهداتی نوشـــته شده و می توانـــد بسیاری از بن بست های علمی نجوم را به هم مرتبط کند تا به جوابی قانع کننده برسد. علم اگر چه گیج کننده است اما جوابهایی سـاده دارد در اصل

مشـــــکل در گویندگانی است که سعی در بزرگنمایی خویش دارند.

آینه بزرگنما همه چیز را بزرگ جلوه می دهد. فقط کافی است آنچـه هست را ببینی و نه آنچه را می خواهی را ببینی ......

علم از خدا جدا نیست بلکه راه سناخت اوست، پس از عرفان و فلسفه نیز جدا نیست. مطالب جذابی را در این کتاب ارزشمند می خوانیم که زاویه دیدی متفاوت به شما می دهد.

مسائلی مانند رد نظریهٔ نیوتن در مورد تأثیر جاذبه زمین، کشف راز مثلث برمودا، کشف راز اهمیت ماه برای زمین، کشف راز منشأ زلزله، رد فرضیه داروین، کشف راز علت هم سطح نبودن مدار پلوتون و عطارد درصفحه مدار سیارات و بسیار مطالب دیگر را با نگاهی متفاوت در قالب داستان خواهید خواند....

                                                                                               


 


اشتراک گذاری