امین القاسی زاده


 امین القاسی زاده

 


از زبان امین القاسی زاده:

باور

• باور اصل نیست: یعنی هر چیزی که ما الان داریم زندگی می‌کنیم، هر جایگاهی که در حال حاضر داریم، باورهای گذشتگانمان هستند مثل پدر، مادر، معلم و ... که تمام باور های ما را شکل دادند. 
• باورها شنیده‌ها و تجربیات ما هستند. هرآنچه که شنیدیم، تجربه کردیم، چه بشود و چه نشود برای ما یک باوری ساخته شده و هر چه بزرگ تر شدیم این باورها در ما نهادینه‌تر می شود و از ما محافظت می‌کنند و بعد از سال ها ما آن باورها را به جلو می‌بریم و زندگی می‌کنیم.
• هر جایگاهی که الان در زندگی داریم حاصل افکار باورها و اقداماتی است که ما برای خواسته‌هایمان انجام دادیم.
نکته: خوشحال باشیم که تمام این باور ها به سرعت قابل تغییر و قابل باز سازی است. 

کلام

- اولین چیزی که روی زندگی کاری و شخصی و باورهایمان تاثیر دارد کلام است. این کلام خیلی به سرعت برای ما باور می‌سازد و می‌توان گفت ضمیر ناخودآگاه ما را برنامه ریزی می‌کند. زیرا نود و هفت درصد از رفتارهای ما منشاء در ضمیر ناخودآگاه ما دارد که همان باورهای ما است و توسط دیگران برنامه ریزی می‌شود.
- هر کلام، هر فکر یا هر موضوعی را که می‌بینیم آن باور را خلق می‌کنیم و می‌سازیم.
- کلمه‌ای به نام « نکند » کلمه ای است که ما نسبت به آن مقاومت داریم. مقاومت یعنی ترس. کلمات منفی از ترس به وجود می آید و به سرعت در زندگی‌مان جذب می‌شود. 

تغییر باور

اولین کلمه برای تغییر باور، پذیرش است. بپذیریم جایگاهی که در حال حاضر داریم، جایگاهی است که خود انتخاب کرده ایم و مسئول تغییر زندگی خود هستیم. وقتی بپذیرم که این باورها را من به آن دامن زدم و نگویم که دیگران به من دادند و اگر من بپذیرم که می‌خواهم و می‌توانم این باورها را تغییر بدهم این اولین قدمی است که یک اقدام بزرگ انجام دهیم.

من مسئول تغییر زندگی خودم هستم من باید بپذیرم که باید همه چیز را خودم درست کنم. 

متمرکز شدن

آرزو یعنی باور داشتن به یک مورد. وقتی آرزو و خواسته‌ای داریم، یعنی توانایی انجام آن را داریم و باور آن را داریم. پس اگر امروز باور داریم که می‌خواهیم کاری را انجام بدهیم یا در ذهنمان آمد که آرزویی داشته باشیم اولین کار متمرکز شدن روی آن کار است. وقتی که تمرکز کنیم که ما می‌توانیم یک کاری را انجام بدهیم پس باور توانستن و خلق آن کار را با اقدام و پیگیری، انجام‎‌شدنی می‌کنیم و انجام می‌دهیم.
اولین کار این است که باید بنویسیم و تلقین کنیم که آن اتفاق افتاده و هر روز باورهای محدود شده را با اقدام و پیگیری قوی‌تر و خودمان را قدرتمندتر کنیم. با هر کلام یا هر فکری و یا هر موضوعی که می‌بینیم، آن باور را خلق نموده و می‌سازیم. 

باور ناپیدا

- اهمیت کلام مان، افکار مان، دوستانمان، کتابی که می‌خوانیم، تلویزیونی که نگاه می کنیم و ... خیلی در شکل‌گیری باورهایمان اهمیت دارد. 
NLP می‌گوید: اگر در جهان هستی کسی به یک خواسته‌ای رسیده است پس شما هم اگر باور کنید و برایش اقدام کنید مطمئنا به آن می‌رسید. اگر به موردی نرسیدیم  شاید  هنوز  باورش نداشتید. بعضی وقت‌ها ما به یک هدفی نمی‌رسیم خیلی تلاش می‌کنیم و خیلی غر می‌زنیم غافل از این که ما فقط باید باورمان و مدل پیگیرمان را تغییر بدهیم. هر کسی که می بینیم به خواسته ای رسیده است باید بدانیم که او باور کرده، پیگیری کرده، اقدام کرده و نتیجه گرفته است. 
- مهم ترین آیتمی است که یک انسان دارد قدرتی است که خداوند در وجودش گذاشته و چون روح خدا در وجود مان دمیده شده این یعنی بالاترین قدرت. 
- گاهی ما هدفی داریم و می خواهیم به آن برسیم لذا خیلی مواقع دیدگاه‌ها و حرف‌های دیگران را می‌شنویم و با آنها مشورت کنیم. ولی مشورت کردن با تاییدیه گرفتن خیلی فرق می‌کند هر وقت یک خواسته‌ای داریم اول باور شدنش را در خودمان تقویت کنیم و بعد به جلو برویم. خیلی به دیدگاه و حرف‌های دیگران گوش ندهیم و برای همین از خواسته‌ها و باورهای خودمان کوتاه نیاییم.
فعالیت‌ها و مسئولیت‌های جاری:


  سوابق تحصیلی:


✔️کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA از دانشگاه NEOMA فرانسه
✔️کارشناسی مدیریت بازرگانی
✔️ مستر ان. ال. پی.
✔️کوچ مورد تأیید فدراسیون بینالمللی کوچینگICF
 

سوابق حرفه‌ای:
 

 بنیانگذار و مدیرعامل مؤسسه پویش آکادمی
 بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مؤسسات امین‌ القاسی
 مدرس دانشگاه در حوزه بازاریابی و فروش
 حضور در بیش از 50 برنامه رادیویی و تلویزیونی
 برگزاری بیش از 200 سمینار آموزشی در کشور
 برگزاری بیش از100 کارگاه تخصصی در کشور
 مشاور چندین شرکت در زمینه توسعه بازار و برندینگ
 مشاور و مدرس مهارتهای زندگی و کسب و کار برخی از صاحبان کسب و کار کشور

 

برخی از کارگاه‌ها و سخنرانی‌های ارائه شده:

 

◾️ کارگاه "فـروش" در 11 مهــر مــاه در تهــران – در مدرســه اســتادی جنــاب آقــای محمــد پیــام بهرامپــور

◾️ کارگاه "معاینه فنی اهداف" در 21 تیر ماه در تهران

◾️ سـمینار "خـدا هـوای تـو را دارد" در 17 تیـر مـاه در اهـواز – همـراه بـا سـرکار خانـم نفیسـه معتکـف

◾️ کارگاه اجرایــی "هدفگــذاری و جشــن پایــان ســال" در 20 اســفند مــاه در اهــواز

◾️ گردهمایــی دانش‌آموختــگان دورههــای جامــع کوچینــگ 1 و 2 در 15 خــرداد مـاه در اهـواز

◾️ برگــزاری بیــش از 10 ســخنرانی آنلایــن بــا اســاتید برجســته داخــل و یــا خــارج از کشــور از جملــه آقایــان و خانمهــا: محمــد مهــدی ربانــی، محمدپیــام بهرامپـور، پویـا ودایـع، نغمـه کشـاورز، فرشـید پاکـذات، علـی شاهحسـینی، بابـک بهمنخـواه، ماهـان تیمـوری، علـی درجزینـی، هنگامـه عسـگری و ...

◾️ کارگاه "فـروش" در 18 دی مـاه در اهـواز – در مدرسـه اسـتادی جنـاب آقـای محمـد پیـام بهرامپـور

 مقالات و کتاب ها:

◾️ کتاب باورهای ناپیدا،نوشته امین القاسی،انتشارت نسل نواندیش


◾️ کتاب تیغ،نوشته امین القاسی ومحمد پیام بهرامپور،انتشارات تعالی


◾️ نگارش چندین مقاله در مجلات مختلف از جمله: ماهنامه روانشناسی،شادکامی و موفقیت و .


وب سایت  :                                            https://alghasi.com

ایمیل :                              amin.alghasizadeh@gmail.com

اینستا گرام  :                                              aminalghasizadehکتابهای انتشار یافته از امین القاسی زاده

در این وبسایت

تیغ

انتقاد و راهنمای انتقاد گیری